Käyntiosoite:

Etelä-Tapiolan lukio
Ahertajantie 5
02100 Espoo
Kartta »

Postiosoite:

Etelä-Tapiolan lukio
PL 3234
02070 ESPOON KAUPUNKIRehtori
Harri Rinta-aho kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi 09-81639100
050 428 9440
Apulaisrehtori Juha Kivioja kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi 043 8258416
IB Coordinator David Crawford kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi 09-81639109
Koulusihteeri Inka Kling kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi 09-81639101
Opettajainhuone 09-81639103
Virastomestari Anu Juslin kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi 043 8251300
Opinto-ohjaaja Kukka Tast kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi 043 8246623
Opinto-ohjaaja Mikko Saxberg kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi 043 8245204
Terveydenhoitaja Mari Lähde mari.p.lahde@espoo.fi 046 8773790
Erityisopettaja Inka Saajoranta-
Kurvinen
kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi 050 3603974

Lukiopsykologi

Jenni Keltanen

kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi

050 3894100

Lukiokuraattori Tuula Karlsson

kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi

043 8246014

Kouluruokailun
palveluvastaava

Ritva Pirinen

 

043 8248884

Kiinteistönhoitaja Jari Lindén
Opiskelijakunnan
puheenjohtaja
Edvin Ingman
edvin.ingman@eduespoo.fi


Opettajat

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat yleensä muotoa kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi. Nimissä mahdollisesti esiintyvät ä- ja ö-kirjaimet on korvattu a- ja o-kirjaimilla.

Opettajat 2015-2016

Allen David DAl IB CAS Coordninator, TOK, Biology, Chemistry, Geography
Björklund-Vuojala Jaana JBj englanti, ranska, IB  French
Kosonen Marko MKo IB Business and Management
Crawford David DCr IB Coordinator, IB History
Grassel Mari MGr englanti, saksa
Heikkinen Pentti PHe biologia, maantiede
Häkkinen Pirjo PHä matematiikka, fysiikka
Hänninen Jyrki JHä fysiikka, matematiikka, IB Physics
Jatkola Kristiina KJa liikunta, terveystieto
Jokela Johanna JJo ruotsi
Kauppinen Laura
LKa
englanti
Kivioja Juha JKi apulaisrehtori, matematiikka, fysiikka
Kleemola Leena
LKl
kuvataide, IB Visual Arts
Koponen Ruut RKo äidinkieli ja kirjallisuus, kirjasto
Kupiainen-Määttä Oona OKu matematiikka ja kemia
Lahdenperä Riikka RLa Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, IB Finnish
Leppälä Mialeena MLe matematiikka, 13B:n ryhmänohjaaja
Lumme Rosa (virkavapaalla)
sij. Anniina Laine
RLu

RRa
kemia, IB Mathematics, Chemistry
Matooq Mohammed MMa IB Mathematics and Physics
Oja Elina EOj äidinkieli ja kirjallisuus
Paavonen Susanna SPa espanja, ranska
Peltomaa Aino APe musiikki
Pohja Juha JPo ruotsi
Puustinen Mikko MPu historia, yhteiskuntaoppi, yrittäjyysopinnot
Raatikainen Soili SRa saksa
Rinta-aho Harri
HRi rehtori; historia, yhteiskuntaoppi
Råglund Katri KRg historia, yhteiskuntaoppi, yrittäjyysopinnot
Saajoranta-Kurvinen Inka ISa erityisopetus
Sadeharju Marjut MSa IB English, englanti
Saxberg Mikko SAX opinto-ohjaus
Sorri Mikael MSo elämänkatsomustieto, filosofia, uskonto, ekotuki
Suokko Eija ESu uskonto, psykologia
Tast Kukka KTa opinto-ohjaus
Lumme Rosa
(Virkavapaalla)
RVe kemia, IB Mathematics, Chemistry
Väänänen Antti AVä liikunta

Opiskeluhuolto

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Uudessa opiskeluhuollossa painopiste on siirretty aikaisempaa enemmän yhteisöl­liseen ja ongelmien syntyä ehkäisevään työhön. Opiskelija­huoltoa toteut­tavat kaikki opiskelijoiden kanssa työskentelevät aikuiset. Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuudella on merkittävä vaikutus opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa.

Opiskeluhuollon tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvin­voinnin edistäminen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Opiskelu­huollolla ehkäistään ongelmien syntymistä, turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville ja edistetään lukioyhteisön yhteisöllistä toimintaa, opiskeli­joiden osallisuutta sekä kodin ja lukion välistä yhteistyötä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä opiskelu­huoltona. Jokaisessa koulussa toimii yhteisöllinen opiskelijahuolto­ryhmä, jonka tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon kuuluu oppilaitosterveydenhuollon palvelut sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi voidaan lisäksi koota tapauskohtainen asiantuntija­ryhmä, kun asia vaatii eri asiantuntijoiden osaamista.

Seuraavat kaaviot selventävät opiskeluhuollon uutta ajattelua ja työnjakoa:

Opiskeluhuollon henkilökunta

Terveydenhoitaja Mari Lähde
puh: 046 8773790
mari.p.lahde@espoo.fi

Lukiopsykologi
Jenni Keltanen
puh: 050 389 4100
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lukiokuraattori Tuula Karlsson
puh: 046 877 2691 
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Erityisopettaja Inka Saajoranta-Kurvinen
puh: 050 3603974
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lukion terveydenhuolto

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla ma, ti,  to 8-16 ja pe 8-14, lisäksi avovastaanotto ilman ajanvarausta samoina päivinä klo 11.00–11.30

Opiskeluterveydenhuolto on luottamuksellista yhteistyötä opiskelijan ja hänen perheensä kanssa. Kaikille lukion 1-luokkalaisille tehdään terveystarkastus.  Lukion 2. vuosikurssin opiskelijat tulevat lääkärille ja samalla tehdään kutsuntojen ennakkoterveystarkastus. Muille opiskelijoille tarkastus tehdään tarvittaessa ja opiskelijan niin halutessa.

Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä myös seksuaaliterveysneuvonta- ja raskaudenehkäisy­asioissa.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle opiskelija voi hakeutua terveydenhoitajan kautta. Terveydenhoitaja antaa puuttuvat rokotukset ja kirjoittaa rokotustodistukset.

Opiskeluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa, johon ei sisälly sairaanhoitoa ensiapua lukuun ottamatta. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu opiskelijan saattamisesta jatkohoitoon.

Lukiopsykologi

Lukiopsykologi on lukion yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän ja kriisiryhmän jäsen. Erikseen sovitusti psykologi osallistuu opiskelijan asioiden selvittelyyn monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Lukiopsykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia yksilötapaamisilla hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Lukiopsykologin vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esim. väsymys, stressi, ahdistuneisuus, jännittäminen, masentuneisuus, ihmissuhteet, äkilliset elämänmuutokset ja kriisitilanteet, opintojen sujumiseen liittyvät asiat tai tulevaisuuden suunnitelmat.

Lukiopsykologin vastaanotolla järjestettävät tapaamiset ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Käyntimäärät ja niiden toteuttamistapa sovitaan yksilöllisesti opiskelijan kanssa. Tapaamiset järjestetään työpäivän aikana, ja tarvittaessa psykologi kirjoittaa opiskelijalle poissaolotodistuksen oppitunnin ajaksi. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse tai esimerkiksi huoltajan, terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan suosittelemana.

Psykologi Jenni Keltanen toimii kaikkien Tapiolan alueen lukioiden psykologina. Vastaanotto on Tapiolan keskustassa osoitteessa Itätuulentie 2 B. Tapaamisajan voi varata psykologilta puhelimitse tai tekstiviestillä (050 389 4100), sähköpostitse (jenni.keltanen@espoo.fi) tai Wilma-viestillä.

Kuraattori

Kuraattori on koulun sosiaalityön ammattilainen, jonka tehtävä on tukea opiskelijoita lukion aikaisessa elämäntilanteessa. Kuraattorin kanssa voi tulla keskustelemaan monenlaisista asioista. Kuraattorin toimintaperiaatteena on luottamuksellisuus.

Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi jos:
· opiskelu tuntuu liian vaativalta
· ihmissuhteissa tai perhesuhteissa on hankaluuksia tai asioita, jotka mietityttävät
· elämäntilanteessa tapahtuu muutoksia, jotka askarruttavat mieltäsi
· on sopeutumisvaikeuksia
· päihteidenkäyttö huolestuttaa, vapaa-ajalla menee "liian lujaa"
· itsenäistyminen askarruttaa (oma asuntoko? mitä kaikkea yksin asumiseen liittyy?)
· haluat jutella sosiaaliturva-asioista

Varaa mieluiten aika etukäteen joko tekstiviestillä, soittamalla tai sähköpostilla. Voit myös pyytää jonkun koulun aikuisen tai vanhempasi varaamaan ajan. Lukiomme kurattorina toimii Heidi Eloranta, puh: 043 8246014


Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan puheenjohtaja Liisa Tenhovuori  liisa.tenhovuori@gmail.com

Kaikki kyselyt koskien Etelä-Tapiolan lukion opiskelijakuntaa ja sen hallitusta kannattaa lähettää suoraan hallituksen puheenjohtajalle. Esitteitä ja julisteita voi postittaa koulumme opiskelijoiden nähtäväksi ilmoitustauluille suoraan koulun osoitteeseen kirjoittamalla vastaanottajaksi "Opiskelijakunnan hallitus".

Opiskelijakunnan nettisivut


Opiskelijakunnan hallitus Facebookissa


Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on tukea lukiomme opetus- ja kasvatustyötä sekä toimia opiskelijoiden, opettajien ja vanhempien keskinäisenä yhteyselimenä.

Hallitukseen kuuluu vanhempien edustajia ja yksi jäsen opettajakunnasta; opiskelijoita edustaa yksi oppilaskunnan jäsen.  Yhdistys toimii avoin foorumi  -periaatteella, eli muutkin kuin hallituksen jäsenet ovat tervetulleita kokouksiin.

Varat toimintaan vanhempainyhdistys saa vuotuisella, oppilaiden huoltajille suunnatulla vapaaehtoisella jäsenmaksukeräyksellä. Vapaaehtoisin jäsenmaksuin vanhempainyhdistys on toteuttanut monia koko koulua hyödyttäviä hankintoja. Se on hankkinut muun muassa auditorioon sähkökäyttöisen valkokankaan, luokkiin kelloja, aulatiloihin viihtyisiä viherkasveja ja naulakoita sekä monia muita arjen aherruksessa ja koulutyössä tarvittavia asioita. Parin viime vuoden aikana yhdistys on monin tavoin tukenut eri oppiaineissa tarvittavien laitteiden ja materiaalien hankintaa.

Vanhempainyhdistys on etsinyt myös yhteistyökumppaneita, jotka antavat nuorille mahdollisuuden tutustua erilaisiin työelämän mahdollisuuksiin ja antavat näkökulmia nuorten ammatinvalintaan. Yhdistyksen toivomuksesta on järjestetty myös ylimääräisiä vanhempainiltoja, joissa käsitellään kunkin ikäryhmän opiskelijoiden vanhempia askarruttavia asioita.

Etelä-Tapiolan lukion vanhempainyhdistys ry:n  hallitus 2017 – 2018:

Tuula Appelqvist (pj), Marja-Leena Pekonen (sihteeri), Arto Kuusisto (rahastonhoitaja), Tiina Hartikainen, Maarit Hult, Laura Juonala-Hilli, Outi Korkiakoski, Lotta Lehtipuu, Sari Rönkkö,  Katja Taponen, Natalja Yli-Mäyry, opettajajäsen Ruut Koponen

JÄSEN- JA TUKIMAKSU 2017 - 2018

Yhteisvoimin Etiksen parhaaksi
Tukenne on nyt tarpeen!

Hyvät lukiolaisten vanhemmat,

Lukuvuosi on lähtenyt hienosti käyntiin. Haluamme vanhempainyhdistyksenä tukea tämän arvostetun lukion toimintaa ja auttaa sitä kehittymään entistä paremmaksi. Vapaaehtoisin jäsenmaksuin keräämillämme varoilla tuemme opetusta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Olemme aiempina vuosina ostaneet monenlaisia opetusvälineitä, mm. mikroskoopin, influenssikoneen, kuullunymmärtämiskokeiden harjoitusmateriaalia ja esimerkiksi Mediateekkiin sohvan ja viherkasveja. Tänäkin vuonna opettaja- ja oppilaskunta on toivonut yhdistyksemme hankkivan mm. opetusvälineitä, joihin lukio ei saa kaupungilta varoja.

Toivomme, että maksatte vapaaehtoisen jäsenmaksun tai tuette yhdistyksemme toimintaa sopivaksi katsomallanne summalla. Käytämme rahat lyhentämättöminä Etelä-Tapiolan opiskelijoiden hyväksi.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 20, kannatusmaksu 50 euroa – mutta voitte maksaa minkä tahansa haluamanne summan. Olette myös lämpimästi tervetulleita hallituksen kokouksiin, jotka ovat kaikille avoimia. Kokousajoista tiedotetaan Wilmassa ja Facebookissa. Tietoja yhdistyksestämme on koulun kotisivulla.

Kiitos tuesta ja mukana olosta!
Etelä-Tapiolan lukion vanhempainyhdistys ry

Saaja: Etelä-Tapiolan lukion vanhempainyhdistys ry
Tilinumero: Nordea IBAN FI7211123000307972
Viite: 5157