Käyntiosoite:

Etelä-Tapiolan lukio
Ahertajantie 5
02100 Espoo
Kartta »

Postiosoite:

Etelä-Tapiolan lukio
PL 3234
02070 ESPOON KAUPUNKI
   
rehtori Anni Virnes etunimi.sukunimi@espoo.fi 040 6393990
apulaisrehtori Elina Oja etunimi.sukunimi@espoo.fi 040 5070718
IB Coordinator David Crawford etunimi.sukunimi@espoo.fi 09-81639109
Koulusihteeri Pihla Haukinen etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Virastomestari Anu Juslin etunimi.sukunimi@espoo.fi 043 8251300
Opinto-ohjaaja

Kukka Tast

etunimi.sukunimi@espoo.fi 043 8246623
Opinto-ohjaaja Mikko Saxberg etunimi.sukunimi@espoo.fi 043 8245204
Terveydenhoitaja Mari Lähde mari.p.lahde@espoo.fi 046 8773790
Erityisopettaja Elisa Manninen etunimi.sukunimi@espoo.fi 050 3018454

Opiskelijahuollon psykologi

Kristiina Laakso

etunimi.sukunimi@espoo.fi

040 6368063

Lukiokuraattori Liisa Nybacka

etunimi.sukunimi@espoo.fi

050 5721134

Kouluruokailu,
palveluvastaava

Espoo catering, 
Zákia Mustafa

 

043 8248884

Kiinteistönhoitaja Per-Erik 
Westerholm
etunimi.sukunimi@espoo.fi 040 5449605
Kiinteistönhoitaja Jari Timonen etunimi.sukunimi@espoo.fi 040 5939875
Opiskelijakunta   etis.opkh@gmail.com  

 


Opettajat

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat yleensä muotoa kutsumanimi.sukunimi@opetus.espoo.fi. Nimissä mahdollisesti esiintyvät ä- ja ö-kirjaimet on korvattu a- ja o-kirjaimilla.

Opettajat 2020-2021

     
Björklund-Vuojala Jaana JBj ranska, englanti, IB  French
Chatterjee Ira ICh IB Business and Management,
21F:n ryhmänohjaaja
Crawford David DCr IB Coordinator, IB History
Grassel Mari MGr saksa, englanti,
19D:n ryhmänohjaaja
Gustafsson Tom TGu matematiikka
Gustafsson Eeva EGu matematiikka, kemia, ,fysiikka
Halme Essi EHa matematiikka
Heikkinen Pentti PHe biologia, maantiede,
21A:n ryhmänohjaaja
Holmström Timo THo historia, yhteiskuntaoppi
Häkkinen Pirjo PHä matematiikka, fysiikka
Hänninen Jyrki JHä fysiikka, matematiikka, IB Physics,
21C:n ryhmänohjaaja
Jatkola Kristiina KJa liikunta, terveystieto, psykologia,
18N:n ryhmänohjaaja
Jokela Johanna JJo ruotsi, 20A:n ryhmänohjaaja
Kauppinen Laura LKa englanti. 19B:n ryhmänohjaaja
Kivimäki Noora NKi äidinkieli ja kirjallisuus, S2,
21D:n ryhmänohjaaja
Kleemola Leena
(virkavapaalla 1. jakson)
LKl kuvataide, IB Visual Arts, 19G:n ryhmänohjaaja
Koponen Ruut RKo äidinkieli ja kirjallisuus, kirjasto,
19A:n ryhmänohjaaja
Kupiainen-Määttä Oona (virkavapaalla 9.2.2022 saakka) OKu matematiikka, fysiikka, kemia
Kuusela Mirva
(sijaisena 1. jaksossa)
MKu kuvataide, IB Visual Arts
Lahdenperä Riikka RLa äidinkieli ja kirjallisuus, IB Finnish,
20B:n ryhmänohjaaja
Lahtikallio Venla VLa englanti, 19E:n ryhmänohjaaja
Laine Anniina ALa kemia, matematiikka, IB Chemistry, IB mathematics,
20D:n ryhmänohjaaja
Leppälä Mialeena MLe matematiikka
Lumme Rosa RLu kemia, IB Mathematics, Chemistry,
21G:n ryhmänohjaaja
Manninen Elisa EMa erityisopetus
Matooq Mohammed MMa IB Mathematics and Physics,
20F:n ryhmänohjaaja
Oja Elina EOj apulaisrehtori, äidinkieli ja kirjallisuus
Paavonen Susanna SPa espanja, ranska,
21B:n ryhmänohjaaja
Piri Matti MPi musiikki
Pohja Juha JPo ruotsi, 20E:n ryhmänohjaaja
Rantanen Lauri LRa IB Biology, biologia, 20G:n ryhmänohjaaja
Råglund Katri KRg historia, yhteiskuntaoppi, yrittäjyysopinnot,
19C:n ryhmänohjaaja
Saxberg Mikko MSa opinto-ohjaus
Seuri Salla SSe äidinkieli ja kirjallisuus, S2, IB Finnish
Sorri Mikael MSo elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia, uskonto
Suokko Eija ESu uskonto, psykologia,
20C:n ryhmänohjaaja
Takaveräjä-Koivumäki Katri TKT historia, yhteiskuntaoppi
Tast Kukka

KTa opinto-ohjaus
Vasileiadou-Turkka Marianthi MVa IB English, 19F:n ryhmänohjaaja
Väänänen Antti AVä liikunta

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto pohjautuu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin, joka tuli voimaan 1.8.2014. Tämän myötä opiskeluhuollossa painopiste on siirretty aikaisempaa enemmän yhteisöl­liseen ja ongelmien syntyä ehkäisevään työhön. Opiskelija­huoltoa toteut­tavat kaikki opiskelijoiden kanssa työskentelevät aikuiset. Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuudella on merkittävä vaikutus opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa.

Opiskeluhuollon tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvin­voinnin edistäminen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Opiskelu­huollolla ehkäistään ongelmien syntymistä, turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville ja edistetään lukioyhteisön yhteisöllistä toimintaa, opiskeli­joiden osallisuutta sekä kodin ja lukion välistä yhteistyötä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä opiskelu­huoltona. Jokaisessa koulussa toimii yhteisöllinen opiskelijahuolto­ryhmä, jonka tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon kuuluu oppilaitosterveydenhuollon palvelut sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi voidaan lisäksi koota tapauskohtainen asiantuntija­ryhmä, kun asia vaatii eri asiantuntijoiden osaamista.

Seuraavat kaaviot selventävät opiskeluhuollon uutta ajattelua ja työnjakoa:

Opiskelijahuollon henkilökunta

 

Terveydenhoitaja Mari Lähde
puh: 046 8773790
mari.p.lahde@espoo.fi

Opiskelijahuollon psykologi (yleislinja + IB-linja)
 Kristiina Laakso
puh: 040 6368063
etunimi.sukunimi@espoo.fi 

Lukiokuraattori Liisa Nybacka
puh: 0505721134
etunimi.sukunimi@espoo.fi 

Erityisopettaja Elisa Manninen
puh: 050 3018454
etunimi.sukunimi@espoo.fi 

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla ma, ti,  to 8-16 ja pe 8-14, lisäksi avovastaanotto ilman ajanvarausta samoina päivinä klo 11.00–11.30

Opiskeluterveydenhuolto sekä edistää opiskelijoiden terveyttä että vastaa heidän sairauksiensa hoidon järjestämisestä yhteistyössä terveysasemien kanssa.

Terveydenhoitajan tarkastus on ensimmäisen ja lääkärintarkastus toisen lukuvuoden aikana. Toisen lukuvuoden tarkastus on samalla kutsuntojen ennakkotarkastus. Muille opiskelijoille terveystarkastus tehdään tarvittaessa.

Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä rokotus, seksuaalineuvonta, raskaudenehkäisy, päihde ja mielenterveysasioissa sekä muissa terveyteen liittyvissä asioissa. Terveydenhoitajalla on myös avovastaanottoaika, jolloin opiskelijat voivat asioida akuuteissa asioissa ilman ajanvarausta.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle opiskelija voi hakeutua terveydenhoitajan kautta.

Tarvittaessa opiskelija ohjataan lisätutkimuksiin tai erikoissairaanhoitoon.

Tapaturmien ensiavusta huolehditaan yhdessä muun oppilaitoksen henkilöstön kanssa. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu opiskelijan saattamisesta jatkohoitoon.

Opiskelijahuollon psykologi

Psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esim. väsymys, stressi, ahdistuneisuus, jännittäminen, masennus, äkilliset elämänmuutokset ja kriisitilanteet. Myös ihmissuhteisiin, opintojen sujumiseen sekä tulevaisuuden suunnitelmiin liittyvistä huolista voi olla tarpeen keskustella psykologin kanssa. Tapaamiset ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia, ja käyntimäärät ja niiden toteuttamistapa sovitaan yksilöllisesti opiskelijan kanssa. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse tai esimerkiksi huoltajan, terveydenhoitajan tai ryhmänohjaajan suosittelemana.

Etelä-Tapiolan yleislinjan psykologina toimii Kristiina Laakso. Ajanvaraukset ensisijaisesti Wilma-viestillä.
Muut yhteystiedot:

  • puh: 040 6368063
  • sähköposti: etunimi.sukunimi(at)espoo.fi 

Kuraattori

Kuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen, jonka tehtävä on tukea opiskelijoita lukion aikaisessa elämäntilanteessa. Kuraattorin toimintaperiaatteena on luottamuksellisuus. Kuraattoriin voit olla yhteydessä, jos

  • kaveri-, seurustelu- tai perhesuhteet askarruttavat
  • opiskelumotivaatiosi on hukassa
  • pohdit itsenäistymistä
  • haluat neuvoja taloudellisiin asioihin ja Kelan etuuksiin
  • kun vain haluat jutella mieltä painavasta asiasta luotettavan aikuisen kanssa.

Varaa mieluiten aika etukäteen joko Wilma-viestillä, tekstiviestillä, soittamalla tai sähköpostilla. Voit myös pyytää jonkun koulun aikuisen tai vanhempasi varaamaan ajan.

Lukiomme kuraattorina toimii Liisa Nybacka, puh: 0505721134.

Erityisopettaja

Lukion erityisopettajana toimii Elisa Manninen, puh. 050 301 8454, elisa.manninen@espoo.fi. Varaa mieluiten aika etukäteen Wilma-viestillä, sähköpostiviestillä, tekstiviestillä tai puhelimitse. Tavattavissa Etelä-Tapiolan lukiolla tiistaisin ja joskus torstaisin.

Lukio-opintojen alussa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua lukiseulaan, jossa kartoitetaan kielelliset taidot (lukemisen nopeus, sujuvuus ja tarkkuus, luetun ymmärtämisen taidot ja oikeinkirjoitus). Erityisopettaja tiedottaa seulatuloksista siihen osallistuneille ja varaa tarvittaessa opiskelijalle yksilöajan, jolloin voidaan tehdä lukitestaus mahdollisen lukihäiriön selvittämiseksi. Oppimiseen liittyvissä erityisvaikeuksissa on mahdollista saada yksilö- tai ryhmämuotoista opiskelutaitojen opetusta tai/ja yksilöllistä tukea. Jos lukihäiriö- tai muu oppimisvaikeusepäily ilmenee myöhemmin lukioaikana, opiskelijan kannattaa ottaa yhteyttä erityisopettajaan ja varata aika, jossa kartoitetaan mahdollinen oppimisvaikeus ja tarvittava tuki.


Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan puheenjohtaja Juliet Lehtonen

Opiskelijakunnan sähköposti: etis.opkh@gmail.com

Kaikki kyselyt koskien Etelä-Tapiolan lukion opiskelijakuntaa ja sen hallitusta kannattaa lähettää suoraan hallituksen sähköpostiosoitteeseen. Esitteitä ja julisteita voi postittaa koulumme opiskelijoiden nähtäväksi ilmoitustauluille suoraan koulun osoitteeseen kirjoittamalla vastaanottajaksi "Opiskelijakunnan hallitus".

Opiskelijakuntaan voi ottaa yhteyttä myös Instagramissa: @etisfi


Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on tukea lukiomme opetus- ja kasvatustyötä sekä toimia opiskelijoiden, opettajien ja vanhempien keskinäisenä yhteyselimenä.

Hallitukseen kuuluu vanhempien edustajia ja yksi jäsen opettajakunnasta; opiskelijoita edustaa yksi oppilaskunnan jäsen.  Yhdistys toimii avoin foorumi  -periaatteella, eli muutkin kuin hallituksen jäsenet ovat tervetulleita kokouksiin.

Varat toimintaan vanhempainyhdistys saa vuotuisella, oppilaiden huoltajille suunnatulla vapaaehtoisella jäsenmaksukeräyksellä. Vapaaehtoisin jäsenmaksuin vanhempainyhdistys on toteuttanut monia koko koulua hyödyttäviä hankintoja. Se on hankkinut muun muassa auditorioon sähkökäyttöisen valkokankaan, luokkiin kelloja, aulatiloihin viihtyisiä viherkasveja ja naulakoita sekä monia muita arjen aherruksessa ja koulutyössä tarvittavia asioita. Parin viime vuoden aikana yhdistys on monin tavoin tukenut eri oppiaineissa tarvittavien laitteiden ja materiaalien hankintaa.

Vanhempainyhdistys on etsinyt myös yhteistyökumppaneita, jotka antavat nuorille mahdollisuuden tutustua erilaisiin työelämän mahdollisuuksiin ja antavat näkökulmia nuorten ammatinvalintaan. Yhdistyksen toivomuksesta on järjestetty myös ylimääräisiä vanhempainiltoja, joissa käsitellään kunkin ikäryhmän opiskelijoiden vanhempia askarruttavia asioita.

Etelä-Tapiolan lukion vanhempainyhdistys ry:n  hallitus 2020-2021:

Tuula Appelqvist (pj), Riia Palmqvist (sihteeri), Anu Katainen (rahastonhoitaja), Tanja Alanen, Kaj Hagros, Maija Hakala, Heli Ilkka,  Minna Kivimäki, Anna Korpivaara, Marika Paavilainen, Hanna Suoranta, Jonna Töllinen, Ruut Koponen (opettajakunnan edustaja)

HANKINTOJA ETELÄ-TAPIOLAAN YHTEISVOIMIN
Tukenne on nyt tarpeen!

Hyvät lukiolaisten vanhemmat,

Lukuvuosi on lähtenyt hienosti käyntiin, ja koulussamme vallitsee hyvä yhdessä tekemisen ilmapiiri. Myös me vanhemmat olemme taas yhdessä antamassa oman panoksemme, luomassa hyvää kodin ja lukion välistä yhteistyötä ja auttamassa Etelä-Tapiolaa toimimaan entistä paremmin. Vanhempainyhdistyksessä pyrimme vapaaehtoisin jäsenmaksutuotoin tukemaan lukion toimintaa hankkimalla opetuksessa ja arjen aherruksessa tarvittavia välttämättömiä asioita.

Vuotuisilla jäsenmaksuilla vanhempainyhdistys on voinut toteuttaa varsin mittavia, koko koulua hyödyntäviä hankintoja. Yhdistys on hankkinut muun muassa niin kuulokkeita kuullunymmärtämisen kokeiden harjoitteluun, kemiaan ja fysiikkaa laborointivälineitä, kirjastoon ajankohtaisia, yhteiskuntapainotteisuuteen liittyviä teoksia  ja muun muassa musiikkiin ja liikuntaan opetusmateriaalia ja -välineitä. Olemme myös ostaneet useita viherkasveja koulun yleistiloja kaunistamaan.

Tukenne on tarpeen! Jotta vanhempainyhdistys pystyisi tänäkin lukuvuonna toteuttamaan opetusta hyödyttäviä ja yleistä viihtyvyyttä lisääviä hankintoja, toivomme, että tukisitte ponnistelujamme yhteiseksi parhaaksi maksamalla vapaaehtoisen jäsenmaksun, esimerkiksi 20/50/100 euron suuruisen – tai minkä tahansa muun hyväksi katsomanne summan - , yhdistyksen tilille viitenumerolla varustettuna.


Etelä-Tapiolan lukion vanhempainyhdistys ry

Tilinumero: Nordea IBAN FI7211123000307972

Viite: 5157

 

Kiitos tuesta ja mukana olosta! Tehdään yhdessä Etiksestä entistä parempi lukio!
Etelä-Tapiolan vanhempainyhdistys ry