Käyntiosoite:

Etelä-Tapiolan lukio
Ahertajantie 5
02100 Espoo
Kartta »

Postiosoite:

Etelä-Tapiolan lukio
PL 3234
02070 ESPOON KAUPUNKI
   
Vs. rehtori Juha Kivioja kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi 043 8258416
Vs. apulaisrehtori Elina Oja kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi 040 076 9956
IB Coordinator David Crawford kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi 09-81639109
Koulusihteeri Inka Kling kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi 09-81639101
Opettajainhuone     09-81639103
Virastomestari Anu Juslin kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi 043 8251300
Opinto-ohjaaja Kukka Tast kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi 043 8246623
Opinto-ohjaaja Mikko Saxberg kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi 043 8245204
Terveydenhoitaja Mari Lähde mari.p.lahde@espoo.fi 046 8773790
Erityisopettaja Inka Saajoranta-
Kurvinen
kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi 050 3603974

Opiskelijahuollon psykologi (yleislinja)

Antti Ritvanen

kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi

040 509 4913

Opiskelijahuollon psykologi (IB-linja)

Jenni Keltanen

kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi

050 389 4100

Lukiokuraattori Tuula Karlsson

kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi

043 8246014

Kouluruokailun
palveluvastaava

Ritva Pirinen

 

043 8248884

Kiinteistönhoitaja Jari Lindén    
Opiskelijakunnan
puheenjohtaja
Sampo Raij sampo.raij@gmail.com 044 2900 814

 


Opettajat

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat yleensä muotoa kutsumanimi.sukunimi@espoo.fi. Nimissä mahdollisesti esiintyvät ä- ja ö-kirjaimet on korvattu a- ja o-kirjaimilla.

opet2018_2019

Opettajat 2018-2019

Allen David DAl IB CAS Coordninator, TOK, Biology, Chemistry, Geography
Björklund-Vuojala Jaana JBj englanti, ranska, IB  French, IB Swedish
Crawford David DCr IB Coordinator, IB History
Grassel Mari MGr saksa, englanti
Heikkinen Pentti PHe biologia, maantiede
Huisjen David DHU TOK
Häkkinen Pirjo PHä matematiikka, fysiikka
Hänninen Jyrki JHä fysiikka, matematiikka, IB Physics
Jatkola Kristiina KJa liikunta, terveystieto
Jokela Johanna JJo ruotsi
Kauppinen Laura LKa englanti, IB English
Keski-Säntti Jouko JKe historia, yhteiskunta-oppi
Kivioja Juha JKi vs. rehtori, matematiikka, fysiikka
Kleemola Leena LKl kuvataide, IB Visual Arts
Koponen Ruut RKo äidinkieli ja kirjallisuus, kirjasto
Kupiainen-Määttä Oona OKu matematiikka ja kemia
Lahdenperä Riikka RLa Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, IB Finnish
Lahtikallio Venla VLa englanti
Laine Anniina ALa kemia, IB Mathematics, Chemistry
Leppälä Mialeena MLe matematiikka
Matooq Mohammed MMa IB Mathematics and Physics
Oja Elina EOj vs. apulaisrehtori, äidinkieli ja kirjallisuus
Paavonen Susanna SPa espanja, ranska
Peltomaa Aino APe musiikki, psykologia
Pohja Juha JPo ruotsi
Råglund Katri KRg historia, yhteiskuntaoppi, yrittäjyysopinnot
Saajoranta-Kurvinen Inka ISa erityisopetus
Saxberg Mikko SAX opinto-ohjaus
Sorri Mikael MSo elämänkatsomustieto, filosofia, uskonto
Suokko Eija ESu uskonto, psykologia
Tast Kukka KTa opinto-ohjaus
Vasileiadou-Turkka Marianthi MVa englanti
Väänänen Antti AVä liikunta

Opiskeluhuolto

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Uudessa opiskeluhuollossa painopiste on siirretty aikaisempaa enemmän yhteisöl­liseen ja ongelmien syntyä ehkäisevään työhön. Opiskelija­huoltoa toteut­tavat kaikki opiskelijoiden kanssa työskentelevät aikuiset. Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuudella on merkittävä vaikutus opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa.

Opiskeluhuollon tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvin­voinnin edistäminen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Opiskelu­huollolla ehkäistään ongelmien syntymistä, turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville ja edistetään lukioyhteisön yhteisöllistä toimintaa, opiskeli­joiden osallisuutta sekä kodin ja lukion välistä yhteistyötä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä opiskelu­huoltona. Jokaisessa koulussa toimii yhteisöllinen opiskelijahuolto­ryhmä, jonka tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon kuuluu oppilaitosterveydenhuollon palvelut sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi voidaan lisäksi koota tapauskohtainen asiantuntija­ryhmä, kun asia vaatii eri asiantuntijoiden osaamista.

Seuraavat kaaviot selventävät opiskeluhuollon uutta ajattelua ja työnjakoa:

Opiskelijahuollon henkilökunta

 

Terveydenhoitaja Mari Lähde
puh: 046 8773790
mari.p.lahde@espoo.fi

Opiskelijahuollon psykologi (yleislinja)
 Antti Ritvanen
puh: 040 509 4913
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Opiskelijahuollon psykologi (IB-linja)Jenni Keltanen
puh: 050 3894100
etunimi.sukunimi@espoo.fi 

Lukiokuraattori Tuula Karlsson
puh: 043 8246014
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Erityisopettaja Inka Saajoranta-Kurvinen
puh: 050 3603974
etunimi.sukunimi@espoo.fi 

Lukion terveydenhuolto

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla ma, ti,  to 8-16 ja pe 8-14, lisäksi avovastaanotto ilman ajanvarausta samoina päivinä klo 11.00–11.30

Opiskeluterveydenhuolto on luottamuksellista yhteistyötä opiskelijan ja hänen perheensä kanssa. Kaikille lukion 1-luokkalaisille tehdään terveystarkastus.  Lukion 2. vuosikurssin opiskelijat tulevat lääkärille ja samalla tehdään kutsuntojen ennakkoterveystarkastus. Muille opiskelijoille tarkastus tehdään tarvittaessa ja opiskelijan niin halutessa.

Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä myös seksuaaliterveysneuvonta- ja raskaudenehkäisy­asioissa.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle opiskelija voi hakeutua terveydenhoitajan kautta. Terveydenhoitaja antaa puuttuvat rokotukset ja kirjoittaa rokotustodistukset.

Opiskeluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa, johon ei sisälly sairaanhoitoa ensiapua lukuun ottamatta. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu opiskelijan saattamisesta jatkohoitoon.

Opiskelijahuollon psykologi

Psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esim. väsymys, stressi, ahdistuneisuus, jännittäminen, masennus, äkilliset elämänmuutokset ja kriisitilanteet. Myös ihmissuhteisiin, opintojen sujumiseen sekä tulevaisuuden suunnitelmiin liittyvistä huolista voi olla tarpeen keskustella psykologin kanssa. Tapaamiset ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia, ja käyntimäärät ja niiden toteuttamistapa sovitaan yksilöllisesti opiskelijan kanssa. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse tai esimerkiksi huoltajan, terveydenhoitajan tai ryhmänohjaajan suosittelemana.

Etelä-Tapiolan yleislinjan psykologina toimii Antti Ritvanen. Tapaamisajan voi varata puhelimitse tai tekstiviestillä (040 - 509 4913), sähköpostitse (etunimi.sukunimi@espoo.fi) tai Wilma-viestillä.

Psychologist for the IB students is Jenni Keltanen. You can arrange an appointment by phone or text message (050-3894100), email (firstname.surname@espoo.fi) or Wilma-message.

Kuraattori

Kuraattori on koulun sosiaalityön ammattilainen, jonka tehtävä on tukea opiskelijoita lukion aikaisessa elämäntilanteessa. Kuraattorin kanssa voi tulla keskustelemaan monenlaisista asioista. Kuraattorin toimintaperiaatteena on luottamuksellisuus.

Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi jos:
· opiskelu tuntuu liian vaativalta
· ihmissuhteissa tai perhesuhteissa on hankaluuksia tai asioita, jotka mietityttävät
· elämäntilanteessa tapahtuu muutoksia, jotka askarruttavat mieltäsi
· on sopeutumisvaikeuksia
· päihteidenkäyttö huolestuttaa, vapaa-ajalla menee "liian lujaa"
· itsenäistyminen askarruttaa (oma asuntoko? mitä kaikkea yksin asumiseen liittyy?)
· haluat jutella sosiaaliturva-asioista

Varaa mieluiten aika etukäteen joko tekstiviestillä, soittamalla tai sähköpostilla. Voit myös pyytää jonkun koulun aikuisen tai vanhempasi varaamaan ajan. Lukiomme kurattorina toimii Tuula Karlsson, puh: 043 8246014


Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan puheenjohtaja Edvin Ingman edvin.ingman@eduespoo.fi

Kaikki kyselyt koskien Etelä-Tapiolan lukion opiskelijakuntaa ja sen hallitusta kannattaa lähettää suoraan hallituksen puheenjohtajalle. Esitteitä ja julisteita voi postittaa koulumme opiskelijoiden nähtäväksi ilmoitustauluille suoraan koulun osoitteeseen kirjoittamalla vastaanottajaksi "Opiskelijakunnan hallitus".


Opiskelijakunnan hallitus Facebookissa

Instagram: @etisfi


Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on tukea lukiomme opetus- ja kasvatustyötä sekä toimia opiskelijoiden, opettajien ja vanhempien keskinäisenä yhteyselimenä.

Hallitukseen kuuluu vanhempien edustajia ja yksi jäsen opettajakunnasta; opiskelijoita edustaa yksi oppilaskunnan jäsen.  Yhdistys toimii avoin foorumi  -periaatteella, eli muutkin kuin hallituksen jäsenet ovat tervetulleita kokouksiin.

Varat toimintaan vanhempainyhdistys saa vuotuisella, oppilaiden huoltajille suunnatulla vapaaehtoisella jäsenmaksukeräyksellä. Vapaaehtoisin jäsenmaksuin vanhempainyhdistys on toteuttanut monia koko koulua hyödyttäviä hankintoja. Se on hankkinut muun muassa auditorioon sähkökäyttöisen valkokankaan, luokkiin kelloja, aulatiloihin viihtyisiä viherkasveja ja naulakoita sekä monia muita arjen aherruksessa ja koulutyössä tarvittavia asioita. Parin viime vuoden aikana yhdistys on monin tavoin tukenut eri oppiaineissa tarvittavien laitteiden ja materiaalien hankintaa.

Vanhempainyhdistys on etsinyt myös yhteistyökumppaneita, jotka antavat nuorille mahdollisuuden tutustua erilaisiin työelämän mahdollisuuksiin ja antavat näkökulmia nuorten ammatinvalintaan. Yhdistyksen toivomuksesta on järjestetty myös ylimääräisiä vanhempainiltoja, joissa käsitellään kunkin ikäryhmän opiskelijoiden vanhempia askarruttavia asioita.

Etelä-Tapiolan lukion vanhempainyhdistys ry:n  hallitus 2018-2019:

Tuula Appelqvist (pj), Lotta Lehtipuu (sihteeri), Laura Juonala-Hilli, Outi Korkiakoski, Natalja Yli-Mäyry, Tiina Hartikainen, Hannele Gabrielsson, Teijo Porkka, Saija Äikäs, Maija Hakala, Jaana Parviainen (rahastonhoitaja), opettajajäsen Ruut Koponen

JÄSEN- JA TUKIMAKSU 2018-2019

Yhteisvoimin Etiksen parhaaksi
Tukenne on nyt tarpeen!

Hyvät lukiolaisten vanhemmat,

Lukuvuosi on lähtenyt hienosti käyntiin. Haluamme vanhempainyhdistyksenä tukea tämän arvostetun lukion toimintaa ja auttaa sitä kehittymään entistä paremmaksi. Vapaaehtoisin jäsenmaksuin keräämillämme varoilla tuemme opetusta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Olemme aiempina vuosina ostaneet monenlaisia opetusvälineitä, mm. mikroskoopin, influenssikoneen, kuullunymmärtämiskokeiden harjoitusmateriaalia ja esimerkiksi Mediateekkiin sohvan ja viherkasveja. Tänäkin vuonna opettaja- ja oppilaskunta on toivonut yhdistyksemme hankkivan mm. opetusvälineitä, joihin lukio ei saa kaupungilta varoja.

Toivomme, että maksatte vapaaehtoisen jäsenmaksun tai tuette yhdistyksemme toimintaa sopivaksi katsomallanne summalla. Käytämme rahat lyhentämättöminä Etelä-Tapiolan opiskelijoiden hyväksi.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 20, kannatusmaksu 50 euroa – mutta voitte maksaa minkä tahansa haluamanne summan. Olette myös lämpimästi tervetulleita hallituksen kokouksiin, jotka ovat kaikille avoimia. Kokousajoista tiedotetaan Wilmassa ja Facebookissa. Tietoja yhdistyksestämme on koulun kotisivulla.

Kiitos tuesta ja mukana olosta!
Etelä-Tapiolan lukion vanhempainyhdistys ry

Saaja: Etelä-Tapiolan lukion vanhempainyhdistys ry
Tilinumero: Nordea IBAN FI7211123000307972
Viite: 5157