Laatutyötä innostavassa ilmapiirissä WeeGeellä

Etelä-Tapiolan lukio on mukava ja opiskelusta innostunut aktiivinen työyhteisö, jossa vallitsee hyvä ”Etis-henki”. Työ on yliopisto­suuntautunutta, lukion sisäänottokeskiarvo on pitkään ollut Espoon korkeimpia ja ylioppilas­kirjoitustulokset ovat maan huippua. Tarvittaessa laadimme yksilöllisiä opiskeluohjelmia esimerkiksi tavoitteelliseen lajivalmennukseen osallistuville. Valmistamme opiskelijoita sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin, ja lukiomme osallistuu niiden kehittämiseen. Opiskelijakunnan ja tutorien aktiivinen toiminta tuottaa uusia kehitysideoita ja lisää sekä yhteishenkeä että opiskelijoiden viihtyvyyttä. Huolenpito opiskelijoiden jaksamisesta on meille tärkeää.

Talous- ja yhteiskuntatieteitä, kansainvälisyyttä ja paljon muutakin

Etelä-Tapiola tarjoaa monipuolisen yleissivistyksen ja hyvät valmiudet eri alojen jatko-opintoihin humanistisista aineista luonnontieteisiin. Opintojaan opiskelija voi halutessaan painottaa talous- ja yhteiskuntatieteisiin usean soveltavan kurssin avulla.

Yrittäjyysopinnot ja aktiivisen kansalaisen opinnot ovat tuttuja asioita opiskelijoillemme. Tuemme myös opiskelijoidemme koulun ulkopuolisia yhteiskunnallisia harrastuksia. Etelä-Tapiolan arkea on pyrkimys ottaa huomioon kestävän kehityksen (KEKE) kaikki osa-alueet, mutta erillisen kurssin kautta asioihin voi paneutua vielä syvällisemmin. Osana sosiaalista kestävää kehitystä olemme jo usean vuoden ajan tukeneet kastittomien dalit-lasten koulunkäyntiä Nepalissa.

Monipuoliset kansainväliset projektit ja niihin liittyvät opintomatkat, Studia Generalia -luentosarja ja korkeakouluyhteistyö rikastavat kouluvuotta. Opiskelijoiden EU-tietous syvenee soveltavien kurssien, opintomatkojen ja kilpailujen kautta. Lisäksi IB-linja ja eri maista tulevat vieraat tuovat kansain­välisyyttä koulun arkeen.

Lukiodiplomeista Etelä-Tapiolan lukiossa voi tehdä median ja kuvataiteen diplomit ja moni muukin onnistuu yhteistyössä muiden lukioiden kanssa. Opetushallituksen hallinnoima puheviestinnän päättökoe ja siitä saatava erillinen todistus on ollut abiemme suosiossa. Lisäksi lukiomme tarjoaa mahdollisuuden tehdä saksan kielen tutkinnot Sprachdiplom I ja II.

Työmme motto

Etelä-Tapiolan lukio tunnetaan opiskelijoiden piirissä myös nimellä ETIS. Nuo neljä kirjainta voisivat myös tarkoittaa meille jokapäiväisessä työssä tärkeitä asioita: empatiaa, työteliäisyyttä, itsenäisyyttä ja suvaitsevaisuutta.