Laatutyötä innostavassa ilmapiirissä WeeGeellä

Etelä-Tapiolan lukio on mukava ja opiskelusta innostunut aktiivinen yhteisö, jossa vallitsee hyvä Etis-henki. Työ on yliopisto­suuntautunutta; sisäänottokeskiarvomme on pitkään ollut Espoon korkeimpia ja ylioppilas­kirjoitustuloksemme maan huippua. Tarvittaessa laadimme yksilöllisiä opiskeluohjelmia esimerkiksi tavoitteelliseen lajivalmennukseen osallistuville. Valmistamme opiskelijoita sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin, ja lukiomme osallistuu niiden kehittämiseen. Opiskelijakunnan ja tutorien aktiivinen toiminta tuottaa uusia kehitysideoita ja lisää sekä yhteishenkeä että opiskelijoiden viihtyvyyttä. Huolenpito opiskelijoiden jaksamisesta on meille tärkeää.

Talous- ja yhteiskuntatieteitä, kansainvälisyyttä ja paljon muutakin

Etelä-Tapiola tarjoaa monipuolisen yleissivistyksen ja hyvät valmiudet eri alojen jatko-opintoihin humanistisista aineista luonnontieteisiin. Opintojaan opiskelija voi halutessaan painottaa talous- ja yhteiskuntatieteisiin monien soveltavien kurssien avulla.

Yrittäjyysopinnot ja aktiivisen kansalaisen opinnot ovat tuttuja opiskelijoillemme. Tuemme myös etisläisten koulun ulkopuolisia yhteiskunnallisia harrastuksia. Etelä-Tapiolan arkea on pyrkimys ottaa huomioon kestävän kehityksen (KEKE) kaikki osa-alueet, mutta erillisen kurssin kautta aiheeseen voi paneutua vielä syvällisemmin. Osana sosiaalista kestävää kehitystä olemme jo usean vuoden ajan tukeneet kastittomien dalit-lasten koulunkäyntiä Nepalissa.

Monipuoliset kansainväliset projektit ja niihin liittyvät opintomatkat, Studia Generalia -luentosarja ja korkeakouluyhteistyö rikastavat kouluvuotta. Opiskelijoiden EU-tietous syvenee soveltavien kurssien, opintomatkojen ja kilpailujen kautta. Lisäksi IB-linja ja eri maista tulevat vieraat tuovat kansain­välisyyttä koulun arkeen.

Lukiodiplomeista Etelä-Tapiolan lukiossa voi tehdä median ja kuvataiteen diplomit, muitakin yhteistyössä muiden lukioiden kanssa. Opetushallituksen hallinnoima puheviestinnän päättökoe ja siitä saatava erillinen todistus ovat olleet abiemme suosiossa. Lisäksi lukiomme tarjoaa mahdollisuuden tehdä saksan kielen tutkinnot Sprachdiplom I ja II.

Työmme motto

Etelä-Tapiolan lukio tunnetaan opiskelijoiden piirissä myös nimellä ETIS. Nuo neljä kirjainta voisivat myös tarkoittaa meille jokapäiväisessä työssä tärkeitä asioita: empatiaa, työteliäisyyttä, itsenäisyyttä ja suvaitsevaisuutta.