Kestävä kehitys ja kestävän elämäntavan omaksuminen ovat yhteiskunnan ja sen osana koulujärjestelmän suurimpia oppimishaasteita. Tiiviissä vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa Etelä-Tapiolan lukio pyrkii osaltaan vastaamaan näihin haasteisiin.

Tavoitteena on, että Etelä-Tapiolan lukiossa kasvaa aktiivisia ja vastuullisia oikeudenmukaisen ja kestävän yhteiskunnan rakentajia. Vuosittain päivitettävä kestävän kehityksen ohjelma tukee näiden tavoitteiden toteutumista.

Kestävän kehityksen ohjelma on osa Etelä-Tapiolan lukion johtamis- ja laadunhallintajärjestelmää. Kestävän kehityksen työryhmä valmistelee ohjelman ja johtokunta vahvistaa sen osaksi työsuunnitelmaa. Ohjelman toteutuksesta vastaavat ohjelmassa erikseen nimetyt vastuuhenkilöt.

Kestävän kehityksen ohjelma pitää sisällään erilaisia projekteja, kuten Nepalin kummikouluprojektin ja Fillarit liikkeelle! -projektin. Ohjelmassa mainittujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja tuloksista raportoidaan vuosittain lukion vuosikertomuksessa.