Euroopan nuorten parlamentti (European Youth Parliament – EYP) kannustaa eurooppalaisia nuoria aktiiviseen eurooppalaiseen kansalaisuuteen. EYP edistää koulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta ja tarjoaa lukio-opiskelijoille käytännöllisen oppimiskokemuksen ja mahdollisuuden tutustua vieraisiin kulttuureihin. Etelä-Tapiolan lukio tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua EYP:hen. Opiskelijat ovat osallistuneet aktiivisesti sekä alueellisiin että kansallisiin istuntoihin useita kertoja vuodessa. Myös kansainvälisiin istuntoihin on osallistuttu.  EYP on foorumi, jolla nuoret voivat aidosti tuoda esiin omat mielipiteensä ilman poliittisia paineita ja joutumatta turvautumaan ulkoa annettuihin roolehin. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan selvää ajankohtaisista tapahtumista ja demokraattisesta prosessista, ajattelemaan itsenäisesti ja käyttämään aloitteentekokykyään.  EYP-istunnoissa kulttuurit kohtaavat ja maantieteelliset rajat ylittäviä ystävyyssuhteita syntyy.