Lukiossa opinto-ohjausta annetaan luokkamuotoisena ohjauksena ja henkilökohtaisena ohjauksena. Lukio-opintoihin sisältyy kaksi pakollista opinto-ohjauksen kurssia. OP1 suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuonna hajautetusti LI01-kurssin kanssa. OP2 suoritetaan toisen opiskeluvuoden keväällä hajautetusti LI02-kurssin kanssa.

Opinto-ohjaajat antavat henkilökohtaista ohjausta lukio-opintojen suunnitteluun, kurssivalintojen ja lukujärjestyksen tekoon sekä jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaajilla on avoin vastaanotto päivittäin klo 12-13, jolloin voi hoitaa pieniä ohjausasioita ilman ajanvarausta. Pidempikestoiseen ohjaukseen aika varataan Wilman tapahtumakutsun kautta.

Opoon saat yhteyden:

  • ryhmien 17A, 17B, 16A, 16B, 15A, 15B, 15IB, 16IB opiskelijat Kukka Tast, puh. 043 824 6623, Wilma-viestillä tai sähköpostitse kukka.tast@espoo.fi
  • ryhmien 17CD, 16CD, 15CD sekä 17IB opiskelijat Mikko Saxberg, puh. 043 824 5204, Wilma-viestillä tai sähköpostitse mikko.saxberg@espoo.fi

TIEDOTAMME ajankohtaisista ohjausasioista pääasiassa wilman välityksellä. Kannattaa lukea säännöllisesti myös tiistaitiedotetta!