Opiskeluhuolto pohjautuu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin, joka tuli voimaan 1.8.2014. Tämän myötä opiskeluhuollossa painopiste on siirretty aikaisempaa enemmän yhteisöl­liseen ja ongelmien syntyä ehkäisevään työhön. Opiskelija­huoltoa toteut­tavat kaikki opiskelijoiden kanssa työskentelevät aikuiset. Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuudella on merkittävä vaikutus opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa.

Opiskeluhuollon tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvin­voinnin edistäminen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Opiskelu­huollolla ehkäistään ongelmien syntymistä, turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville ja edistetään lukioyhteisön yhteisöllistä toimintaa, opiskeli­joiden osallisuutta sekä kodin ja lukion välistä yhteistyötä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä opiskelu­huoltona. Jokaisessa koulussa toimii yhteisöllinen opiskelijahuolto­ryhmä, jonka tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon kuuluu oppilaitosterveydenhuollon palvelut sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi voidaan lisäksi koota tapauskohtainen asiantuntija­ryhmä, kun asia vaatii eri asiantuntijoiden osaamista.

Seuraavat kaaviot selventävät opiskeluhuollon uutta ajattelua ja työnjakoa:

Opiskeluhuollon henkilökunta

 

Terveydenhoitaja Mari Lähde
puh: 046 8773790
mari.p.lahde@espoo.fi

Opiskelijahuollon psykologi Sanna Kuivila
puh: 0438273465
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lukiokuraattori Liisa Nybacka
puh: 0505721134
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Erityisopettaja Elisa Manninen
puh: 050 3018454
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lukion terveydenhuolto

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla ma, ti, to 8-16 ja pe 8-14, lisäksi avovastaanotto ilman ajanvarausta klo 11.00–11.30. Terveydenhoitajana toimii Mari Lähde.

Opiskeluterveydenhuolto sekä edistää opiskelijoiden terveyttä että vastaa heidän sairauksiensa hoidon järjestämisestä yhteistyössä terveysasemien kanssa.

Terveydenhoitajan tarkastus on ensimmäisen ja lääkärintarkastus toisen lukuvuoden aikana. Toisen lukuvuoden tarkastus on samalla kutsuntojen ennakkotarkastus. Muille opiskelijoille terveystarkastus tehdään tarvittaessa.

Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä rokotus, seksuaalineuvonta, raskaudenehkäisy, päihde ja mielenterveysasioissa sekä muissa terveyteen liittyvissä asioissa. Terveydenhoitajalla on myös avovastaanottoaika, jolloin opiskelijat voivat asioida akuuteissa asioissa ilman ajanvarausta.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle opiskelija voi hakeutua terveydenhoitajan kautta.

Tarvittaessa opiskelija ohjataan lisätutkimuksiin tai erikoissairaanhoitoon.

Tapaturmien ensiavusta huolehditaan yhdessä muun oppilaitoksen henkilöstön kanssa. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu opiskelijan saattamisesta jatkohoitoon.

Opiskelijahuollon psykologi 

Psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esim. väsymys, stressi, ahdistuneisuus, jännittäminen, masennus, äkilliset elämänmuutokset ja kriisitilanteet. Myös ihmissuhteisiin, opintojen sujumiseen sekä tulevaisuuden suunnitelmiin liittyvistä huolista voi olla tarpeen keskustella psykologin kanssa. Tapaamiset ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia, ja käyntimäärät ja niiden toteuttamistapa sovitaan yksilöllisesti opiskelijan kanssa. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse tai esimerkiksi huoltajan, terveydenhoitajan tai ryhmänohjaajan suosittelemana.

Etelä-Tapiolan yleislinjan psykologina toimii Sanna Kuivila. Ajanvaraukset ensisijaisesti Wilma-viestillä.
Muut yhteystiedot:

  • puh: 0438273465
  • sähköposti: sanna.kuivila(at)espoo.fi 

Kuraattori 

Kuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen, jonka tehtävä on tukea opiskelijoita lukion aikaisessa elämäntilanteessa. Kuraattorin toimintaperiaatteena on luottamuksellisuus. Kuraattoriin voit olla yhteydessä, jos

  • kaveri-, seurustelu- tai perhesuhteet askarruttavat
  • opiskelumotivaatiosi on hukassa
  • pohdit itsenäistymistä
  • haluat neuvoja taloudellisiin asioihin ja Kelan etuuksiin
  • kun vain haluat jutella mieltä painavasta asiasta luotettavan aikuisen kanssa.

Varaa mieluiten aika etukäteen joko Wilma-viestillä, tekstiviestillä, soittamalla tai sähköpostilla. Voit myös pyytää jonkun koulun aikuisen tai vanhempasi varaamaan ajan.

Lukiomme kuraattorina toimii Liisa Nybacka, puh: 0505721134.

 

Erityisopettaja

Lukion erityisopettajana toimii Elisa Manninen, puh. 050 301 8454, elisa.manninen@espoo.fi. Varaa mieluiten aika etukäteen Wilma-viestillä, sähköpostiviestillä, tekstiviestillä tai puhelimitse. Tavattavissa Etelä-Tapiolan lukiolla tiistaisin ja joskus torstaisin.

Lukio-opintojen alussa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua lukiseulaan, jossa kartoitetaan kielelliset taidot (lukemisen nopeus, sujuvuus ja tarkkuus, luetun ymmärtämisen taidot ja oikeinkirjoitus). Erityisopettaja tiedottaa seulatuloksista siihen osallistuneille ja varaa tarvittaessa opiskelijalle yksilöajan, jolloin voidaan tehdä lukitestaus mahdollisen lukihäiriön selvittämiseksi. Oppimiseen liittyvissä erityisvaikeuksissa on mahdollista saada yksilö- tai ryhmämuotoista opiskelutaitojen opetusta tai/ja yksilöllistä tukea. Jos lukihäiriö- tai muu oppimisvaikeusepäily ilmenee myöhemmin lukioaikana, opiskelijan kannattaa ottaa yhteyttä erityisopettajaan ja varata aika, jossa kartoitetaan mahdollinen oppimisvaikeus ja tarvittava tuki.