Pakolliset kurssit

UE 1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

Syventävät kurssit

UE 3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Mitä kertovat makaavat ja istuvat Buddhat? Millainen filosofia on hapanimeläkastikkeen takana? Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia. Tarkastelun kohteena ovat hindulaisuuden, buddhalaisuuden sekä Kiinan ja Japanin uskontojen maailmankuva, rituaalit, suuntaukset sekä vaikutukset kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan. Lisäksi perehdytään luonnonuskontojen, vodoun ja uusien uskonnollisten liikkeiden keskeisiin piirteisiin. Kurssilla pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan maailmanuskontojen edustajien tapaamisia joko koululla tai vierailuilla.

 

UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Miten uskonto ja monikulttuurisuus näkyvät politiikassa, työelämässä tai perheiden elämässä? Onko Suomessa irtokarkkiuskonnollisuutta? Millaista on suomalainen uskonnon- ja katsomuksenvapaus? Miten uskonnot kohtaavat? Kurssilla tarkastellaan uskonnon vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan, suomalaisen uskonnollisuuden monimuotoisuutta, uskonnottomuutta ja uskonto- ja katsomusdialogia. muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän uususkonnollisuuteen saakka. Kurssin aikana pyritään järjestämään koko päivän retki Turun seudulle. Osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan.

 

UE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Hindulaisuus Bollywoodissa ja juutalaisuus Hollywoodissa. Buddhalaisuus sarjakuvissa ja islam populaarikulttuurissa. Frodo pudottaa sormuksen Tuomiovuoren lieskoihin, ja maailma pelastuu. Elämän tarkoituksettomuuden pelkoa ja pohdintaa musiikkivideoissa. Mikä on vaurioitunut ja haavoittunut "Haavoittuneessa enkelissä"? Miten uskontojen myytit, opit ja tulkinnat ilmenevät taiteessa ja populaarikulttuurissa? Miten uskonnot tiivistyvät pyhissä tiloissa?

Kurssilla tarkastellaan uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa. Lisäksi perehdytään uskonnon tutkimuksen ajankohtaisiin näkökulmiin ja uskontojen vaikutukseen suomalaisessa kulttuuriperinnössä. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää uskonnon ja taiteen ja uskonnon ja populaarikulttuurin yhteyden sekä tutustuu taiteen ja uskonnollisten rituaalien vuorovaikutukseen.

 

UE 6 Uskonnot ja media

Miten media tarkastelee uskontoja? Entä miten uskonnot käyttävät mediaa ja medioituvat globaalissa maailmassa? Miten uskonnollista kieltä ja kuvastoa käytetään eri medioissa? Miten Lähi-idän ja Aasian uskonnot ilmenevät mediassa? Miten Aasian uskontoja brändätään länteen? Miten uskonnot, konfliktit ja media linkittyvät? Mistä vihapuhe ja someraivo kumpuavat? Millaista on islamofobia, antisemitismi tai millaisia ovat kristinuskon mediakohut? Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita sekä uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä. Kurssilla opiskelija joko tuottaa uskontoon liittyvää mediasisältöä tai laatii media-analyysin.