Usein kysytyt kysymykset

Mitä painotuksia Etiksessä on?

Etiksessä painotetaan talous- ja yhteiskuntatieteitä ja yrittäjyyttä. Lisäksi meillä on paljon kansainvälisiä projekteja. Etis on myös hyvä yleislukio, joka antaa vahvan pohjan myös luonnontieteisiin ja jatko-opintoihin niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissa.

 

Kun Etis on talous- ja yhteiskuntatiedepainotteinen lukio, niin opiskellaanko Etiksessä paljoakaan luonnontieteitä?

Opiskellaan: esimerkiksi Etiksen kaikista kevään 2019 YO-kirjoittajista puolet osallistui fysiikan YO-kirjoituksiin ja kolmasosa myös kemian YO-kirjoituksiin.

 

Miten yhteiskuntapainotteisuus näkyy luonnontieteiden opiskelussa?

Etiksessä tehdään paljon yritysvierailuja erilaisiin teknologia- ja muihin yrityksiin. Myös yliopistoyhteistyö on aktiivista erityisesti AALLON kanssa luentojen ja luma-laboratoriotöiden merkeissä. Olemme vuosittain vierailleet tutustumassa lääkärin työhön jossain HUS:n toimipisteessä (mm. Jorvin sairaala, Naistenklinikka), jolloin lääkikseen pyrkijät saavat paremman kuvan alasta.

 

Miten Etis on menestynyt fysiikan ja kemian YO-kokeissa?

Hyvin: Kevään 2019 fysiikan kirjoittajista yli 66% sai tulokseksi eximian tai laudaturin (koko maan keskimääräinen tulos oli noin 29%). Kemian kirjoittajista eximian tai laudaturin sai yli 72% (koko maan tulos noin 33%).

Miten Etis on menestynyt matematiikan YO-kokeissa?

Pitkässä matematiikassa keväällä 2019 78% sai eximian tai laudaturin (koko maa n. 27%), vastaavasti lyhyessä matematiikassa yli 77% sai eximian tai laudaturin (koko maa vähän alle 13%).

Mitä kieliä Etiksessä voi opiskella?

A-kielet: ruotsi, englanti, saksa, ranska
B1-kieli: ruotsi
B2-kielet: ranska ja saksa
B3-kielet (lukiossa alkavat): espanja, ranska, saksa
Muut kielet: kiina 2 kurssia

IB-linjalla on oma kieliohjelmansa:
Group 1 Language + Literature: Literature (äidinkieli)
SL/HL tai Language and Literature (English) SL/HL tai School-supported language (SL)
Group 2 Language Acquisition: B French (SL), Finnish B

Jotta jonkin aineen ryhmä syntyy, siinä täytyy olla vähintään seitsemän (7) opiskelijaa.

 

Jos tulen kielikylpyluokalta, miten se otetaan huomioon?

Meillä on tarjolla A-ruotsi, johon ruotsin kielikylpyopetuksessa ollut opiskelija sijoitetaan. Kun A-ruotsin opettaja on todennut opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden tason ensimmäisellä kurssilla, hän sopii tämän kanssa erikseen A-ruotsin muiden kurssien suorittamistavoista (itsenäisesti/luokkaopetuksessa).

 

Mitä kansainvälisiä projekteja Etiksessä on?

Kansainväliset projektit voivat olla tiettyyn kurssiin sisältyviä opintomatkoja, kuten opintomatkat Roomaan ja Krakovaan. Etiksessä on lisäksi erillisiä projekteja, kuten kehitysyhteistyö Nepalin kummilasten kanssa ja tiedevierailut Cerniin.  Etiksellä on myös Espanjassa ja Hollannissa ystävyyskouluja, joiden kanssa tehdään vastavuoroisesti vierailuja.

 

Kannattaako suomenkielisestä peruskoulusta hakea IB-linjalle?

Kyllä kannattaa. Joka vuosi osa IB-opiskelijoista aloittaa IB-opiskelun täysin suomenkielisellä koulutaustalla. Kaikille IB-linjalle haluaville järjestetään pääsykoe. Koe on kirjallinen, ja siinä on tehtäviä englannista ja matematiikasta.

 

Voiko IB-linjan opiskelija valita suomenkielisiä kursseja?

Ensimmäisenä eli valmistavana vuonna (pre-DP) voi ottaa joitakin kursseja suomenkieliseltä puolelta, jos lukujärjestys sen sallii. Varsinaisina IB-vuosina ei tällaista mahdollisuutta ole, sillä lukujärjestys täyttyy opiskelijan omaan IB-ohjelmaan kuuluvista kursseista.

 

Voiko suomenkielisen puolen opiskelija ottaa kursseja IB-linjalta?

IB-linjan ensimmäisen vuoden eli ns. pre-DP-vuoden joihinkin englanninkielisiin ryhmiin voidaan ottaa myös suomenkielisen puolen opiskelijoita. Näistä sovitaan erikseen.

 

Mistä peruskouluista Etikseen tullaan?

Joka vuosi meille tulee ykkösiä noin 30 - 40 eri yläkoulusta. Valtaosa opiskelijoistamme tulee Espoosta, mutta vuosittain saamme opiskelijoita myös Helsingistä, Kauniaisista, Vantaalta ja Kirkkonummelta ja joskus vähän kauempaakin.

 

Miten lukiossa  voi sovittaa yhteen koulunkäynnin ja harrastukset?

Se onnistuu hyvin. Etiksessä kannustetaan opiskelijoita tekemään muutakin kuin opiskelemaan! Jos harrastus vaatii paljon aikaa, laadimme yhdessä opiskelijan kanssa 3½–4 vuoden suunnitelman, jotta aikataulut saadaan joustavammiksi.

 

Onko teillä tunneilla työrauha?

Etiksessä tunneilla on hyvä työrauha. Monet opiskelijamme ovat tyytyväisinä tämän todenneet.

 

Miten sähköiset oppimisympäristöt näkyvät opetuksessa?

Etiksessä käytetään useissa oppiaineissa sähköisiä oppimateriaaleja. Sähköisten yo-kokeiden Abitti-järjestelmä tulee tutuksi jo kurssikokeiden kautta. Ykkösille suositellaan oman läppärin käyttöä päivittäisessä opiskelussa. Koululla on lisäksi jonkin verran läppäreitä tuntityöskentelyä varten.

 

Mihin Etiksestä jatketaan opiskelemaan?

Suurin osa Etiksestä valmistuneista jatkaa opintojaan yliopistossa. Suosituimmat jatkoalat ovat lääketiede, kauppatieteet, oikeustieteet ja tekniset tieteet. Viime vuosina myös ulkomaille opiskelemaan hakeutuminen on lisääntynyt. Kohdemaista suosittuja ovat olleet Ruotsi, Iso-Britannia ja Hollanti.