Perustietoa Etelä-Tapiolan lukion IB-linjasta

Opetusministeriö myönsi Etelä-Tapiolan lukiolle erityistehtävän IB-koulutuksen järjestämiseen vuonna 2009. IB-linjalle valitaan vuosittain 50 uutta opiskelijaa.

IB on lyhenne sanoista International Baccalaureate, mikä tarkoittaa kansainvälistä ylioppilastutkintoa. Linjalla opiskellaan IB Diploma -tutkintoon johtavaa opiskeluohjelmaa, joka on sama kaikkialla maailmassa. Suomessa IB Diploma hyväksytään tasavertaisena kansallisen ylioppilastutkinnon kanssa, eli se antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Lisäksi tutkinto antaa erinomaiset valmiudet yliopisto-opintoihin kaikkialla maailmassa.

Etelä-Tapiolan lukiossa IB:n opetuskielenä on englanti. Varsinainen IB Diploma Programme on kaksivuotinen, joten ensimmäinen lukiovuosi (pre-DP) opiskellaan kansallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Tarkoitus on saattaa opiskelijoiden tiedot ja taidot IB-ohjelman edellyttämälle tasolle. Myös pre-DP-vuonna opetus on liikuntaa lukuun ottamatta englanniksi.

Pre-DP-vuoden jälkeen alkaa varsinainen 2-vuotinen IB Diploma Programme, jonka aikana opiskelijat keskittyvät kuuteen valitsemaansa oppiaineeseen. Oppiaineet on jaettu kuuteen eri ryhmään, ja viidestä ensimmäisestä ryhmästä on valittava vähintään yksi aine. Kuudennen ryhmän Visual Arts -aineen opiskelija voi korvata valitsemalla ryhmistä 1-4 toisenkin aineen. Ensimmäisessä ryhmässä on äidinkieli (suomi, englanti tai jokin muu äidinkieli), toisessa ryhmässä on vieras kieli (suomi, englanti tai ranska) Kolmannen korin muodostavat humanistis-yhteiskunnalliset aineet (historia ja Business and Management) Neljäs kori on luonnontieteitä (fysiikka, kemia ja biologia). Viidennessä korissa on matematiikka, jossa on tarjolla kaksi eri linjaa (Analysis and Approaches sekä Applications and Interpretations). Kuudes vapaavalintainen kori on Visual Arts. Aineista kolmen on oltava HL-tasoa * (240 tuntia = 9 kurssia) ja kolmen SL-tasoa * (150 tuntia = 5,5 kurssia).

Kuuden valitun aineen lisäksi tutkintovaatimuksiin kuuluu kriittiseen ajatteluun kannustava Theory of Knowledge (ToK)-oppimäärä, luovaa toimintaa ja yhteisöllistä palvelua sisältävä CAS-ohjelma** sekä Extended Essay, joka on opiskelijan valitsemasta aiheesta tehtävä maksimissaan 4000 sanan mittainen tutkielma, jonka ensimmäinen versio laaditaan varsinaisten IB-vuosien välisenä kesänä.

Kahden vuoden varsinaisten IB-opintojen jälkeen opinnot päättyvät touko-kesäkuun vaihteessa järjestettävään IB-tutkintoon.

HL* = Higher Level, SL* = Standard Level
CAS** = Creativity, Action, Service

IB Diploma Programme in Etelä-Tapiola »

Mikä ihmeen iipee?

IB