Soveltavat kurssit

Koulukohtaiset kurssit kertovat lukion omaleimaisuudesta. Yhteiskuntaopin kurssit Kansantalous­tieteen perusteita, Lakitiedon jatkokurssi ja pitkän matematiikan kurssi Matematiikan perusteita ja sovelluksia avaa­vat näkymiä jo yliopisto-opintoihin. Talous­matematiikkaa tarjotaan niin pitkän kuin lyhyen oppi­määrän opiske­li­joille, samoin kurssia Todennäköisyys ja tilastol­linen päättely, jolla voi syven­tää pakollisella kurssilla hankittuja tietoja.

Puheviestintäkurssilla kasvavat äidin­kielen taidot, ja todistuksen niistä voi hankkia abivuonna osallistumalla Opetushallituksen organisoimaan Puhvi-kokeeseen.

EU-asiat tulevat etisläisille opiskelijoille tutuiksi yhteiskuntaopin EU-kurssilla, opintomatkoilla Brysseliin ja Strasbourgiin sekä EYP-toiminnassa. Myös sosiaali­psykologiaa tarjotaan soveltavana kurssina.

Lukiodiplomit

Opetushallituksen koordinoima median lukiodiplomi (MD) koostuu kursseista (merkintä MD opinto-oppaassa), diplomityökurssilla itsenäisesti tehtävästä diplomityöstä ja siihen liittyvästä esseestä sekä opiskelijan kirjoittamasta media­elämäkerrasta. Sen opiskelija kokoaa kursseilla oppimistaan asioista ja ajankohtaisista mediaan liittyvistä havainnoistaan. Diplomin suorittamiseen vaaditaan kaikille yhteisen, itsenäisesti suoritettavan Median maailma -verkkokurssin lisäksi kolme muuta kurssia.

Ennen Kuvataiteen lukiodiplomin (KD) suorittamista opiskelijalla täytyy olla suoritettuna vähintään neljä kuvataiteen kurssia. Kuvataiteen lukiodiplomi koostuu teoksesta ja portfoliosta. Lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja on vähintään viisi, ja niistä opiskelija valitsee yhden. Tehtävät pohjautuvat lukion pakollisiin ja syventäviin kursseihin.

Diplomitöiden vuosittain vaihtuviin tehtäviin voi tutustua osoitteessa www.edu.fi/lukiodiplomit. Muita lukiodiplomeja voi suorittaa yhteistyössä muiden lukioiden kanssa.

Opintokokonaisuudet

Yrittäjyysopinnot (YRI) koostuu monen eri oppiaineen yhteydessä tarjottavista kursseista, joiden keskeisenä sisältönä ovat yrittäjyystaidot. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden omatoimisuutta, luovuutta ja yritteliäisyyshenkeä. Oppimaansa pääsee soveltamaan käytännössä esimerkiksi Nuori yrittäjyys -projektissa (www.nuoriyrittajyys.fi), joka yleensä tehdään toisen kouluvuoden aikana. Lukuvuoden kestävässä projektissa on tarkoituksena pyörittää omaa yritystä ja osallistua erilaisiin lukuvuoden mittaan järjestettäviin kilpailuihin.

Aktiivisen kansalaisen opintokokonaisuus (AK) on tuttu osa Etiksen toimintaa. Aktiivinen kansalaisuus korostuu opiskelijakunnan toiminnan tukemisessa, useissa oppiaineissa ja erilaisissa projekteissa. Aktiivisen kansalaisen opintokokonaisuuden voi muodostaa opiskelijakuntatoiminnan lisäksi eri oppiaineiden kursseista. Siihen voi myös sisällyttää koulun ulkopuolella suoritettuja kursseja, jotka rehtori on hyväksynyt.

Kestävän kehityksen ohjelma on osa Etiksen arkea. Ymmärrämme kestävän kehityksen laajasti: mukana ovat sen ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen näkökulma. Aktiivisen kierrätyksen ja lajittelun lisäksi esimerkiksi Fillarit liikkeelle! -projekti ja Nepalissa olevien kummilasten tukeminen ovat osa ohjelmaa.

Autokoulun teoriakurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa yhteistyöautokoulun kanssa.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on Etiksen arkea. Monien opintomatkojen ja projektien lisäksi meillä on joka vuosi vaihto-opiskelijoita ja paljon erimaalaisia vieraita tutustumassa suomalaiseen lukio­koulutukseen.

Etelä-Tapiolan lukion IB-linjalle valitaan vuosittain noin 35 opiskelijaa. Ensimmäinen vuosi on ns. valmistava vuosi (pre-IB), jossa opetus on jo englanniksi. Tämän jälkeen opiskelijat tekevät 2-vuotisen IB-tutkinnon. Myös suomenkielisen puolen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua joihinkin IB-aineiden opintoihin. Niistä sovitaan opiskelijan kanssa erikseen.

Kesävaihtoon Saksaan on mahdollisuus päästä Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry:n kautta. Etiksessä voi suorittaa saksan kielen tutkinnot Sprachdiplom I ja II. Kakkosdiplomin suorittaminen on todistus riittävästä saksan kielen taidosta yliopistotasoisiin opintoihin Saksassa.

Etiksen osallistuminen Opetushallituksen Kiina-projektiin toi mukanaan kaksi kiinan kielen soveltavaa kurssia.

Saksan kielen opiskelijat tekevät kuluvana lukuvuonna opintomatkan Berliiniin. Uskonnon ja historian yhteistyönä toteutetaan opintomatka Roomaan joka kolmas vuosi; ranskanopiskelijoista muodostettu ryhmä on käynyt monena vuonna opintomatkalla Pariisissa. Fysiikan opiskelijoiden opintomatka Cerniin on ollut ohjelmassa useampana vuonna. Yhteistyöteemana rotterdamilaisen Farelcollegen kanssa on kestävä kehitys. Uusin kansainvälinen hankkeemme on syksyllä 2010 kanadalaisen Newmarket High Schoolin kanssa solmittu opiskelijavaihtosopimus.