Olet täällä: Etelä-Tapiolan lukio » Opiskelijaksi Etikseen » Etiksen omia juttuja

 

Kursseja tuleville vaikuttajille

Koulukohtaiset kurssit kertovat lukion omaleimaisuudesta. Yhteiskuntaopin kurssit Kansantalous­tieteen perusteita ja Lakitiedon jatkokurssi sekä matematiikan kanssa yhteinen kurssi Kohti kauppista avaavat­ näkymiä jo yliopisto-opintoihin. Kauppatieteisiin jatkaville opiskelijoille on tarjolla myös vierailuja muun muassa sijoitus- ja pankkialalle. Talous­matematiikkaa tarjotaan niin pitkän kuin lyhyen oppi­määrän opiske­li­joille.

EU-asiat tulevat etisläisille opiskelijoille tutuiksi yhteiskuntaopin EU-kurssilla, opintomatkoilla Brysseliin ja Strasbourgiin sekä EYP-toiminnassa. Myös sosiaali­psykologiaa tarjotaan soveltavana kurssina.

Puheviestintäkurssilla kasvavat äidin­kielen taidot, ja todistuksen niistä voi hankkia abivuonna osallistumalla Opetushallituksen organisoimaan Puhvi-kokeeseen.

Johtaminen ja vuorovaikutus -kurssilla pääset haastattelemaan oikeita johtajia - monilta eri aloilta. Saat tietoa siitä, mitä johtajalta vaaditaan, miten johtajaksi tullaan ja mikä johtamisessa on palkitsevaa. Tutustutaan yritysmaailmaan muutenkin ja tehdään yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Kurssilla perehdytään myös vuorovaikutustaitoihin, jotka ovat tärkeitä paitsi johtajille myös kaikille muille.

Yrittäjyysopinnot (YRI) koostuu monen eri oppiaineen yhteydessä tarjottavista kursseista, joiden keskeisenä sisältönä ovat yrittäjyystaidot. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden omatoimisuutta, luovuutta ja yritteliäisyyshenkeä. Oppimaansa pääsee soveltamaan käytännössä esimerkiksi Nuori yrittäjyys -projektissa, joka yleensä tehdään toisen kouluvuoden aikana. Lukuvuoden kestävässä projektissa on tarkoituksena pyörittää omaa yritystä ja osallistua erilaisiin lukuvuoden mittaan järjestettäviin kilpailuihin.

Aktiivisen kansalaisen opintokokonaisuus (AK) on tuttu osa Etiksen toimintaa. Aktiivinen kansalaisuus korostuu opiskiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen näkökulma. Aktiivisen kierrätyksen ja lajittelun lisäksi esimerkiksi Nepalissa olevien kummilasten tukeminen ovat osa ohjelmaa.

 

LUMA näkyy Etiksessä

LUMA-aineiden ja yhteiskunnallisen näkökulman yhdistäminen onnistuu Etiksessä monipuolisesti. Laajan kurssitarjonnnan lisäksi teemme lukuvuoden aikana paljon yritysvierailuja erilaisiin teknologia- ja teollisuusyrityksiin. Vierailut HUS:n toimipisteisiin (Jorvi, Naistenklinikka) tarjoavat lääkikseen jatkaville mahdollisuuden tutustua lääkärin työhön. Myös korkeakouluyhteistyö on vilkasta. Esimerkiksi LUMA-luennot ja laboratoriovierailut AALLON ja Kumpulan kampuksille yhdistävät lukio-opiskelun korkeakoulumaailmaan.

Etiksen omat asiantuntijoiden pitämät LUMA-luennot tuovat tieteen uusimpia tutkimustuloksia lukiolaisten saataville muutaman kerran vuodessa. LUMA näkyy Etiksessä myös välitunneilla: ala-aulan shakki-, pulma- ja palapelit ovat aktiivisessa käytössä.

Etiksen LUMA-tulokset puhuvat puolestaan. Etiksessä luma-aineita opiskellaan ja kirjoitetaan paljon:  matematiikan YO-tulokset ovat olleet maan kärkitasoa monena peräkkäisenä vuonna. Esimerkiksi vuonna 2019 teknologiateollisuuden jakamista 1000 euron kannustuspalkinnoista 10 % tuli etisläisille.

Myös valtakunnallisissa 4 tieteen kisoissa etisläiset ovat pärjänneet hienosti ja nousseet mitalisijoille sekä fysiikassa että kemiassa.

Tule Etikseen - olet tulevaisuuden tekijöiden joukossa!

   

 

Kaikille tärkeä keke

Kestävä kehitys näkyy Etiksessä monella tavalla. Lukiossamme toimii aktiivisesti opiskelijoiden ja opettajien kestävän kehityksen keke-ryhmä. Se järjestää vuoden aikana erilaisia tapahtumia yhdessä opiskelijakunnan hallituksen kanssa. 

Vuosittain Etiksessä on ollut esimerkiksi kaksi pyöräilypäivää, Nenäpäivä, verenluovutustapahtumia ja erilaisia keräyksiä. Muutamana vuonna keke-ryhmä on suunnitellut ja toteuttanut kestävän kehityksen viikon.

Kestävän kehityksen ryhmän tavoitteena on myös kehittää lukion ruokaiIua, energiankulutusta ja liikkumista kestävämmälle pohjalle. Lukuvuoden aikana ryhmä tekee yhteistyötä muiden lukioiden keke-ryhmien kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös esimerkiksi Ekosäätiö ja Aalto-yliopisto.

Tavoitteena on, että Etelä-Tapiolan lukiossa kasvaa aktiivisia ja vastuullisia oikeudenmukaisen ja kestävän yhteiskunnan rakentajia. Kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökökulmat näkyvät siksi myös kaikissa oppiaineissa.

 

Kansainvälistä ilmapiiriä

Kansainvälisyys on Etiksen arkea. Monien opintomatkojen ja projektien lisäksi meillä on joka vuosi vaihto-opiskelijoita ja paljon erimaalaisia vieraita tutustumassa suomalaiseen lukio­koulutukseen.

Etelä-Tapiolan lukion IB-linjalle valitaan vuosittain noin 50 opiskelijaa. Ensimmäinen vuosi on ns. valmistava vuosi (pre-IB), jossa opetus on jo englanniksi. Tämän jälkeen opiskelijat tekevät 2-vuotisen IB-tutkinnon. Myös suomenkielisen puolen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua joihinkin IB-aineiden opintoihin. Niistä sovitaan opiskelijan kanssa erikseen.

Kesävaihtoon Saksaan on mahdollisuus päästä Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry:n kautta. Etiksessä voi suorittaa saksan kielen tutkinnot Sprachdiplom I ja II. Kakkosdiplomin suorittaminen on todistus riittävästä saksan kielen taidosta yliopistotasoisiin opintoihin Saksassa.

Etiksen osallistuminen Opetushallituksen Kiina-projektiin toi mukanaan kaksi kiinan kielen soveltavaa kurssia.

Uskonnon ja historian yhteistyönä toteutetaan opintomatka Roomaan joka kolmas vuosi. Jerusalemista Auschwitziin on historian, uskonnon ja äidinkielen yhteisprojekti. Sen aikana tehdään opintomatka Krakovaan. Ranskanopiskelijoista muodostettu ryhmä on käynyt monena vuonna opintomatkalla Pariisissa. Fysiikan opiskelijoiden opintomatka Cerniin on ollut ohjelmassa myös useampana vuonna. Yhteistyöteemana rotterdamilaisen Farelcollegen kanssa on kestävä kehitys. Nepal-projektin puitteissa on tuettu kastittomien nepalilaisten lasten koulunkäyntiä ja Nepalissa on vierailtu jo kuudesti.

 

Kuvataiteen lukiodiplomi


Ennen Kuvataiteen lukiodiplomin (KD) suorittamista opiskelijalla täytyy olla suoritettuna vähintään neljä kuvataiteen kurssia. Kuvataiteen lukiodiplomi koostuu teoksesta ja portfoliosta. Lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja on vähintään viisi, ja niistä opiskelija valitsee yhden. Tehtävät pohjautuvat lukion pakollisiin ja syventäviin kursseihin.

Diplomitöiden vuosittain vaihtuviin tehtäviin voi tutustua osoitteessa www.edu.fi/lukiodiplomit. Muita lukiodiplomeja voi suorittaa yhteistyössä muiden lukioiden kanssa.