Etelä-Tapiolan lukiosta IB-koulu

 

Etelä-Tapiolan lukio sai maanantaina 25.5.2009 International Baccalaureate- järjestöltä IB-koulun oikeudet ja  Etelä-Tapiolasta tuli näin Suomen viidestoista IB-lukio. Tänä kesänä lukion kansainväliselle linjalle hakeneet opiskelijat suorittavat IB-tutkinnon. Ensimmäinen vuosi on niin sanottu valmistava vuosi, jolloin opiskellaan suomalaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Kaksi viimeistä vuotta vuotta opiskellaan International Baccalaureate-tutkintovaatimusten mukaisesti. IB-linjalle otetaan aluksi 30 opiskelijaa vuosittain.

 

Englanninkielinen opetus aloitettiin Etelä-Tapiolan lukiossa 1990-luvun puolivälissä. Lukio osallistui opetusministeriön englanninkielisen ylioppilastutkinnon kokeiluun. Kun se lopetettiin, niin Etelä-Tapiolassa ryhdyttiin tarjoamaan kansainvälistä AICE-tutkintoa. Koska opetusministeriö ei tunnustanut tutkintoa Suomessa, niin sen tilalle päätettiin hakea IB eli International Baccalaureate- tutkintoa. Hakuprosessi käynnistettiin runsas vuosi sitten ja se päättyi IB-järjestön tarkastukäyntiin koululle huhtikuun alussa.