Etis pysyy WeeGeellä

TIEDOTE OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA 14.2.2018


Suomenkielisten koulujen ja lukioiden palveluverkko

Lautakunta käsitteli Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelmaa vuosille 2018–2027.

Lukioiden palveluverkon osalta lautakunta päätti esittelijän muutetun esityksen mukaan, että  Etelä-Tapiolan lukio säilyy nykyisellä paikallaan.


Etelä-Tapiolan lukion puolesta esitän lämpimät kiitokseni siitä valtavasta tuesta, jota lukiomme sai osakseen, kun tätä asiaa käsiteltiin. Tältä pohjalta ETIS voi jatkaa laadukasta työtään nuorten hyväksi.


-          haluan aina olla Etis!


Harri Rinta-aho
rehtori

<