Vanhempainyhdistyksen vuosikokous 13.9.2017

 

Kutsu Etelä-Tapiolan lukion vanhempainyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Tervetuloa Etelä-Tapiolan lukion vanhempainyhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 13.9.2017 lukion auditoriossa ykkösluokkien vanhemmille pidettävän vanhempainillan jälkeen, noin kello 20.00 alkaen.

Tule mukaan vaikuttamaan nuoresi ja koko koulun parhaaksi!

Etelä-Tapiolan lukion vanhempainyhdistys  ry
Mika Jokinen
pj.

 

ESITYSLISTA 13.9.2017

ETELÄ-TAPIOLAN LUKION VANHEMPAINYHDISTYS RY                                    
Ahertajantie 5
02100 ESPOO                                                                                                         


ETELÄ-TAPIOLAN LUKION VANHEMPAINYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS 2017

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.
 6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa.
 9. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
 11. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.