Minne etisläiset hakevat?

Taas on koittanut aika abien valita, mihin suuntaan jatkaa lukiosta.  Nyt on meidän, vuonna 2014 aloittaneiden opiskelijoiden, tehtävä tämä päätös. Mahdollisuuksia on monia, mutta mikä on oikea tie kulkea juuri itselle?

Kysyin viideltäkymmeneltä etisläiseltä abiturientilta, minne he aikovat hakea lukion jälkeen. Ilmiselväksi kärkikolmoseksi nousivat kauppakorkeakoulut sekä eri yliopistojen lääketieteellinen ja oikeustieteellinen tiedekunta. Viidestäkymmenestä opiskelijasta 32 prosenttia aikoo hakea kauppakorkeaan, 28 prosenttia lääketieteelliseen ja 24 prosenttia oikeustieteelliseen. Loput 16 prosenttia aikoo hakea esimerkiksi teknilliseen korkeakouluun tai ammattikorkeakouluun tai pitää välivuoden.

Hanna Mentula aikoo pyrkiä lääketieteelliseen tiedekuntaan. Sinne hän hakee, koska kokee lääkärin työn olleen kutsumusammatti hänelle jo pienestä asti. “Lääkärinä pystyy olemaan tekemisissä ihmisten kanssa ja auttamaan heitä, pelastamaan jopa ihmishenkiä”, Hanna kuvailee. Lisäksi lääkärin opinnot sisältävät biologiaa, ja se, miten ihmiskeho toimii, kiinnostaa Hannaa paljon. Ammatissa on myös hyvät jatkokouluttautumismahdollisuudet: aina pystyy etenemään uralla ja erikoistumaan lisää.

Helmi Nurkkala taas aikoo hakea Helsingin oikeustieteelliseen. Hän perustelee päätöstään sillä, että alan tutkinto antaa laajat mahdollisuudet esimerkiksi työskennellä Suomessa tai ulkomailla erilaisten työtehtävien parissa. Myös alan hyvä työllisyystilanne tuntuu turvalliselta.

Elina Puhakka hakee Turun tai Tampereen kauppatieteelliseen. Jatko-opiskelupaikakseen hän valitsi kauppakorkeakoulun, koska asiat, joita siellä opetetaan, tuntuvat kiinnostavilta. Esimerkiksi kauppakorkeakoulu tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskella kieliä. Muutenkin jos tulevaisuuden ammatista ei ole vielä varmaa suunnitelmaa, kauppakorkeakoulu tarjoaa laajan tutkinnon tulevaisuutta varten.

Bea Kaloniemi aikoo suunnata lukion jälkeen ammattikorkeakouluun kosmetologilinjalle ja jatkaa siitä etenemistään. Tavoitteena on jonain päivänä pystyä perustamaan oma yritys. Bea kiinnostui kosmetologin ammatista jo pienenä. Nyt lapsena aloitetusta harrastuksesta on tarkoitus tehdä ammatti. Kiinnostuksen alaa ja yrittäjyyttä kohtaan Bea selittää työn palkitsevuudella. Kosmetologi tapaa uusia ihmisiä ja voi auttaa heitä, eikä työ ole niin stressaavaa ja hektistä. Pystyyhän yrittäjä suunnitella omat aikataulunsa paremmin kuin vaikka sairaanhoitaja. Etenkin se, että pystyy luomaan yleisesti jotain omaa kosmetologin ammatissa, on Bealle tärkeää.

Etelä-Tapiolan lukion opinto-ohjaaja Kukka Tast nostaa esille kuitenkin vielä sen, miten laajasti eri aloilla Etiksen alumneja lopulta opiskelee. Viime syksynä koulussamme vieraili entisiä etisläisiä kertomassa muun muassa valtio-opin, viestinnän, muotoilun, 3D-animoinnin, ravitsemustieteen, kotimaisen kirjallisuuden, ranskalaisen filologian ja ympäristöpolitiikan opinnoista. Vaihtoehtoja lukion jälkeiseksi opiskelupaikaksi on siis tarjolla paljon.

Keväällä 2018 voimaan tuleva muutos korkeakouluhakuihin voi tuoda hakutoiveisiin jotain muutoksia, opon mukaan tuskin kuitenkaan niin isoja, että ne muuttaisivat opiskelijoiden kiinnostuksenkohteita. Helsingin yliopistossa siirrytään tänä keväänä myös uusiin laaja-alaisiin koulutusohjelmiin. Hakijan ei välttämättä tarvitse vielä hakuvaiheessa tarkalleen tietää, mihin pääaineeseen haluaa suuntautua. Riittää, että tietää, mille koulutusalalle haluaa hakeutua; varsinainen pääaine valikoidaan sitten myöhemmin.

Etiksen abien tulevaisuuden suunnitelmat kuulostavat loistavilta. Onnea matkaan vain kaikille!

Teksti Sofia Tyykiluoto

Kuva: Leena Kleemola