Stipendilista 2015-2016

Etelä-Tapiolan lukion lukuvuonna 2015-2016 jaettavat stipendit

 

Suomen Kulttuurirahaston Yrjö Koskisen stipendi

äidinkielen ylioppilaskokeessa täydet pisteet kirjoittaneelle

Henri Kaarakainen

 

Teknologiateollisuuden stipendi

erinomaisesti suoritetusta ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeesta

Tänä vuonna stipendin saa seitsemän opiskelijaa:

Oskari Honkasaari

Eric Hyyppä

Risto Ilomäki

Joni Karras

Roope Lahti

Daniel Metsämäki

Leena Vuorenlehto


Jukka Mäkelä -stipendi

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä on Etelä-Tapiolan lukion kasvatteja. Jukka Mäkelä on koulutukseltaan diplomi-insinööri, josta tuli vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Etelä-Tapiolan lukio haluaa tällä stipendillä kannustaa kaikkia opiskelijoitaan Jukka Mäkelän hengessä aktiiviseen yhteiskunnalliseen toimintaan, huolimatta siitä mihin ammattiin he valmistuvat. Stipendi luovutetaan tänä vuonna Maija Arimolle, joka on toiminut mm. oppilaskunnan puheenjohtajana ja koulun johtokunnan opiskelijajäsenenä

 

Opettajakunnan stipendit hyvästä opintomenestyksestä

Hannamari Haikonen

Paula Helenius

Aurora Idänpään-Heikkilä

Aino Korhonen

Jemina Lanki

Maija Löyskä

Nikki Savolainen

Sofia Tauriainen

Pauliina Torkko

Ilona Tuomi

Elsa Vartola

Anna Vilkuna

Wera Wilkko


Handelsbankenin stipendi

Ansioista yrittäjyydessä

Sofia Järvinen ja Iina Korhonen


Aktia -pankin stipendi

Menestyksestä yhteiskunta ja taloustiedon opinnoissa.

Joni Karras ja Jemina Järvilehto


ABB:n stipendi

Lahjakkaalle fysiikan opiskelijalle kannustamaan matematiikan ja fysiikan opintoihin

Roope Lahti

 

Etelä-Tapiolan lukion alumniyhdistyksen stipendi

Aktiiviselle etisläiselle myöntämisen perusteina ovat aktiivisuus Etelä-Tapiolan lukion oppilaskunnassa tai oppilaskunnan hallituksessa. Kiinnostus yhteiskunnallisia asioita kohtaan, aktiivisuus yhteisöllisyyden luomisessa lukioyhteisössä sekä etisläisyys ja kiinnostus sen ylläpitämiseen tulevaisuudessakin

Maija Arimo


Hetan matkatoimiston stipendit

Hetan matkatoimisto haluaa palkita kansainvälisessä projektissa aktiivin

Sebastian Halme

 

Oppilaskunnan hallituksen stipendit

Opiskelijakunnan hallitus myöntää tänä keväänä ensimmäistä kertaa tuoreille abiturienteille stipendejä kouluyhteisön hyväksi toimimisesta.

Stipendi aktiivisesta vaikuttamisesta oman vuosikurssinsa tapahtumien järjestämisessä annetaan Erik Kymäläiselle, osoituksena siitä, että pyyteetön työ kannattaa, vaikka sitä ei aina huomiota saisikaan.

Toinen stipendeistä myönnetään Helmi Korhoselle useista ansioista. Niihin lukeutuu aktiivinen osallistuminen hänen vuosikurssinsa yhteisten asioiden järjestämisessä sekä myönteisen ja positiivisen ilmapiirin luominen Etiksessä.

Kolmas stipendi myönnetään Henri Kaarakaiselle kiitoksena hänen yhteisöllisestä, suvaitsevaisesta ja positiivisesta asenteesta ja toiminnasta koulussamme, minkä myönteinen vaikutus kestää vielä kauan Etelä-Tapiolan lukiossa.

 

Äidinkielen Long Play -stipendi

tiedonhalusta ja uteliaisuudesta

Valtteri Korkiakoski

Janna Hiltunen

 

Haagan autokoulun stipendi liikunnasta

Leena Vuorenlehto

Ville Pirhonen

 

Tapiolan kilta ry:n stipendi aktiiviselle nuorelle kouluyhteisössä

Jessica Wesslin

 

Yksi elämä -terveystalkoot stipendi terveystiedossa hyvin menestyneelle

Minka Sukanen

 

Biologian ja maantieteen opettajien liiton stipendi yo-kirjoituksissa parhaan pistemäärään saavuttaneelle

Biologia: Nikki Savolainen

Maantiede: Tommi Kupiainen

 

Tapiolan seurakunnan stipendi

Myönnetään aktiivisuudesta elämänkatsomuksellisessa pohdinnassa sekä luontoon ja kansainvälisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa

Suvi Heikkinen

Laurapeppi Väänänen

 

Kirjastipendit

Äidinkielen Opettajain Liiton ja Suomen Kirjasäätiön kunniakirja ja kirjastipendi Viivi Kuosalle, “joka on osoittanut syvällistä kirjallisuuden harrastusta ja kirjoittamisen taitoa vuonna 2016 abiturienteille järjestetyssä kirjallisuusaiheisessa Pikku-Finlandia-esseekilpailussa kirjoitelmallaan Varjoja menneestä, kaikuja tulevasta”

 

Saksan ainestipendi

Hannamari Haikonen

 

Ranska

Laudaturin saajat palkitaan Ranskan suurlähetystössä 8.6.2016

Pihla Heikkonen

Aurora Idänpään-Heikkilä

Tiia Katajamäki

Essi Lavonen

Kirsikka Mannerkoski

Telma Peura

Anniina Valtonen

Wera Wilkko


Englannin ainestipendi

Selina Clarke

 

Espanjan Suurlähetystön stipendi espanjan ylioppilaskokeessa erinomaisesti menestyneelle

Pauliina Torkko

 

Psykologian ainestipendi

Holkeri Oona


Historian ainestipendi

Hanna Kallio

 

Maantieteen ainestipendi

Joonatan Koponen

 

Biologian ainestipendi

Daniel Metsämäki

 

Kemian ainestipendi

Mona Juppo

 

Musiikin ainestipendi

Sandra Saranpää

Sandra on aktiivisesti osallistunut koulun musiikkitoimintaan lukioaikana esiintyen lukuisissa koulun tapahtumissa sekä yhtyeissä että solistina. Hän on aktiivisena kuorolaisena ollut luomassa hyvää yhteishenkeä ja ykkösluokalta asti ottanut esimerkillisesti vastuuta hänelle annetuista tehtävistä.

 

Emma stipendi

Helmi Korhonen kuvataiteesta

Olivia Din Belle ja Ilona Tuomi humanistisista aineista

 

Kestävän kehityksen -palkinto

Pihla Suominen

 

Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin stipendit erinomaisesta menestyksestä terveystiedon kokeessa

Reetta-Maria Pullinen

 

Pro Lingua Mitali

Harrastuneisuudesta ja menestymisestä kieliopinnoissa

Karpalo Kaisla

 

Koulujen musiikinopettajat ry:n kunniakirja ja Pro Musica-mitalli

Ansiokkaasta osallistumisesta koulun musiikkitoimintaan

Jonathan Roozeman

 

Pro Mathematica –mitali

Tunnuksena erityisen harrastuksen osoittamisesta ja menestymisestä matematiikan kouluopinnoissa

Oskari Honkasaari

 

Pro Scientia –mitali

Tunnuksena erityisen harrastuksen osoittamisesta ja menestymisestä fysiikan ja kemian kouluopinnoissa

Eric Hyyppä


Sirius-mitalli

Jaetaan lukiossa tunnustuksena luonnollisesta lahjakkuudesta viidelle parhaiten fysiikan ylioppilaskokeessa menestyneelle

Eric Hyyppä


Stipendi menestyksestä ruotsin yo-kokeessa

Svenska folkskolans vänner jakaa yhteistyössä Suomen ruotsinopettajat ry:n kanssa stipendin viidelle joko viime syksynä tai tänä keväänä parhaat pisteet ruotsissa kirjoittaneelle abiturientille.

Eric Hyyppä

 

Metsä Group on jakanut kuusentaimen kaikille uusille Etelä-Tapiolan lukion ylioppilaille