Esko Valtaoja ja maailmankaikkeuden matematiikka

Sateisena ja synkkänä kevätpäivänä 6.4.2016 Etiksen kakkoset ja innokkaimmat ykköset tuli herättämään Turun yliopiston emeritusprofessori Esko Valtaoja aiheenaan - ei sen laajempana kuin “maailmankaikkeuden matematiikka”. Valtaoja syventyi erityisesti kysymykseen “mitä matematiikka on”. Vastauksen löytämiseksi teimme matkan matematiikan salaperäiseen kieleen.

Valtaoja lähestyi aihettaan mielenkiintoisista näkökulmista ja käytti runsaasti havainnollisia vertauksia, niin että mekin, jotka emme ihan vielä matematiikan professoreja ole, ymmärtäisimme näitä abstrakteja pohdintoja. Hän alusti aihetta antamalla ensin esimerkkejä maailman universaaleista kielistä, muistakin kuin puhutuista, joita käytämme pohtiessamme maailmaa. Sitä, miksi kaikki tapahtuu niin kuin tapahtuu, on aina haluttu selittää ja viestiä eri keinoin, esimerkiksi magialla, horoskoopeilla ja musiikilla. Mikään niistä ei kuitenkaan ole antanut todellisuudesta samanlaista kattavaa ymmärrystä tai selitystä kuin matematiikka.

Matematiikan kieltä itsessään Valtaoja vertasi mihin tahansa muuhun kieleen. Jos ei osaa vierasta kieltä, ei voi täysin ymmärtää senkielistä keskustelua, joten samalla tavalla, jollei ole täysin perillä matematiikasta, ei vain ymmärrä sen kieltä eikä siis voisikaan ymmärtää kaikkea siihen liittyvää. Matematiikan kielen moninaisuuden osoitukseksi Valtaoja muistutti, että jopa luku kolme voidaan ilmaista useammilla tavoilla, muun muassa tukkimiehen kirjanpidolla, kolmella lehmällä tai numero kolmen symbolilla 3.

Kielen voi opetella kuuluisalla hauki on kala -metodilla, niin kuin suurin osa meistä on 1+1-laskut aikoinaan oppinutkin, mutta kun mennään monimutkaisempiin lauseisiin, tarvitaan syvempi ymmärrys. Parin kirjan mittainen todistusyritys laskusta 1+1 osoittaa, miten paljon matematiikkaa yksinkertaisissakin laskuissa oikeasti tarvitaan. Mitä tapahtuikaan yksinkertaiselle laskullemme; eivätkö seitsemänvuotiaatkin voi antaa siihen vastausta? Matematiikan maailma avautui Valtaojan luennon myötä aivan uudelle tasolle, ilman minkäänlaisten monimutkaisempien kaavojen mainitsemistakaan.
Valtaoja ei toki jättänyt kuulijoitaan vain yksinkertaisimpien laskujen makuun, vaan pääsi myös kertomaan maailmankaikkeuden laajenemisen ja äärettömyyden matematiikasta maailmankaikkeuden neliulotteisuuteen. Valtaoja itse huomautti ristiriidasta, jonka äärettömyys ja laajeneminen tuottavat, mutta muistutti aikaisemmasta matematiikan kielestä. Suurin osa ei siis voi käsittää näin abstrakteja matematiikan asioita, puhumattakaan maailmankaikkeuden neliulotteisuudesta.

Mitä se matematiikka sitten edes on, tai mitä tämä meidän maailmamme on? Numeroiden pyörittely on tuonut meidät tähän asti, joten voiko se myös olla tulevaisuuden salaisuuksien avain - näin on ainakin Esko Valtaojan mielestä. Ehkä me ja kaikki tämä todellisuus olemmekin vain silkkaa matematiikkaa.

Teksti Elina Puhakka 14D

Kuva Kukka Tast