Kestävä kehitys - muutakin kuin kierrättämistä

Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta.” Näin määrittelee Opetushallitus kestävän kehityksen, koulussamme tuttavallisemmin Keken, tavoitteet.

Kolme nuorta miestä kiertää Etiksen luokkahuoneissa keräyslippaiden kanssa Nenäpäivänä  Keke -ryhmän pyynnöstä. Asia herättää suurta hilpeyttä –hehän ovat pukeutuneet naisten vaatteisiin! Loppupäivästä lippaat ovat ääriään myöten täynnä.

Samoin ryhmä englantia puhuvia oppilaita kiertelee Helsingin nähtävyyksiä tehtävävihkonen käsissään kesken koulupäivän. Kyseessä ei ole IB- puolen kulttuurireissu, vaan Keke–ryhmä yhdessä Hollannin Farel Collegesta saapuneiden vierailijoiden kanssa. Kansainvälisyyttä hyvässä seurassa hauskalla tavalla, kuten joku ryhmästäkin toteaa.


Kestävästä kehityksestä tulee helposti mieleen kierrätyksen tärkeydestä paasaava ala-asteen opettaja, mutta kuten Etelä-Tapiolan lukiossa toteutetusta Keke -kyselystäkin käy ilmi, valveutuneet etisläiset  tiedostavat  käsitteen laajuuden. Lyhyesti todettuna kestävä kehitys on ekologista, taloudellista sekä sosiaalista ja kulttuurista kestävää kehitystä, joka tähtää nykyhetken tarpeiden tyydyttämiseen –tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Sen tavoitteet ovat sopusoinnussa ihmisten ja luonnon kanssa.

”Liityin Keke –ryhmään, sillä ajattelin, että olisi kiva olla mukana jossain koulun toiminnassa. Lisäksi ryhmänohjaajamme Pena mainosti Hollanti–projektia osana Keken toimintaa, ja innostuin tästä kansainvälisestä mahdollisuudesta” , listaa ryhmään liittymisensä syitä Annika, kekeläinen vuosimallia 2012 - 2013. Pentti Heikkisen innostava puheenvuoro sai myös monet muut kiinnostumaan Keken toiminnasta, ja ryhmä onkin tämän lukukauden toiminut runsaan kymmenen naisopiskelijan voimin. Onneksi miesvahvistusta on ollut tarjolla tarvittaessa.

Keken toiminta on kuluneena lukukautena painottunut kestävän kehityksen tuomiseen osaksi jokaisen arkipäivää. Erilaiset teematapahtumat, kuten Nenäpäivä, Hollanti–projekti, Earth hour sekä kevään pyöräilytempaus, ovatkin olleet Keken näkyvintä toimintaa koulussamme. Jotkin projektit, kuten Nepal, Kilometrikisa, International Day ja CAS –päivä, ovat kehittyneet vuosien kuluessa. Lisäksi olemme ideoineet mahdollisuuksia kehittää toimintaa entisestään. Vastavuoroinen vierailu Hollantiin olisi upeaa tehdä, mikäli suunnitelma toteutuu. Keke on saanut ainakin meidät ryhmässä tietoisemmiksi jokapäiväisistä valinnoistamme, jotka vaikuttavat ympäristöön ja muihin ihmisiin. Ryhmä on kokoontunut keskimäärin kerran viikossa ja on jälleen uuden lukukauden alkaessa avoin kaikille halukkaille.

Keken johtava voima, biologian ja maantieteen opettaja Pentti Heikkinen, miksi Keken toiminta on mielestäsi merkittävää? ”Keken  tavoitteena on kasvattaa kestävään elämäntapaan sitoutuneita ja motivoituneita ihmisiä, joiden tietojen ja taitojen kartuttaminen kestävästä kehityksestä ja sen edistäminen ovat osa ihmisen elinikäistä oppimista. Se on sitä minulle ja toivottavasti myös muille etisläisille.”

”Minulle on myös ilo nähdä motivoituneiden opiskelijoiden  tekevän itse, konkreettisesti, kestävää kehitystä erilaisten projektien kautta. Kokemuksellisuus on tärkeää opetuksessa–ja etenkin Keke -työskentelyssä. Minulle on jäänyt esimerkiksi mieleen viime syksyn Nenäpäivä, jona opiskelijat toimivat omatoimisesti ja kekseliäästi rahan keräämiseksi.”

Kestävän kehityksen kyselyyn vastasi Etiksessä 145 opiskelijaa, ja kävi ilmi, että suurin osa etisläisistä liikkuu julkisilla, kävellen tai pyörällä, pyrkii tekemään ekologisia valintoja arjessaan ja osallistuu aktiivisesti koulun toimintaan. Myös koulun opettajat noudattavat Keken ideologiaa opetuksessaan. Etelä-Tapiolan lukioon tulo olikin muokannut myönteisemmäksi opiskelijoiden suhtautumista kestävään kehitykseen. Etisläiset pitävät Kekeä tärkeänä asiana, johon on hyvä kiinnittää huomiota nyt ja tulevaisuudessa.

Keke – ryhmä kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita sekä toivottaa hyvää loppukevättä Etiksen väelle! Nautitaan kauniista ilmoista, kaivetaan polkupyörä kellarista ja aletaan taas harrastaa ekologista hyötyliikuntaa.

Jemina Järvilehto 12B