Saksan suurlähettiläs vierailulla Etelä-Tapiolan lukiossa

Saksan suurlähettiläs Dr. Thomas Götz vieraili torstaina 15.11.2012 Etelä-Tapiolan lukiossa osana koulun kansainvälisen viikon ohjelmaa. Lukiomme sai kunnian toimia suurlähettilään isäntänä myös siksi, että täällä voi suorittaa saksan kielidiplomin. Etiksen muusikot vastasivat siitä, että tilaisuuden tunnelma oli asiaankuuluvan juhlallinen. Suurlähettilään työhän on yksi arvovaltaisimmista diplomatian muodoista, mikä vieraamme puheestakin kävi ilmi.

Auditoriossa pidetyssä tilaisuudessa saimme aluksi kuulla muutamia yleisiä asioita suurlähettilään ammatista, sen toimenkuvasta ja vaatimuksista. Dr. Götz painotti kielitaidon merkitystä lähettilään työssä - erityisesti eksoottisten kielten, kuten kiinan ja japanin, osaajia tarvitaan yhä enemmän. Myös sosiaalisen kanssakäymisen taidot nousivat esiin. Tullakseen hyvin toimeen ulkomailla suurlähettilään on tunnettava eri maiden kulttuuriset erot – esimerkiksi kaupankäynti kiinalaisten kanssa vaatii pitkällistä henkilösuhteiden lämmittelyä ennen varsinaisiin liikeasioihin siirtymistä.

Suurlähettiläs puhui myös Saksan ja Suomen yhteistyöstä ja tulevaisuuden taloushaasteista. Yleisö sai pikakertauksen maiden yhteisestä historiasta aina Hansa-liitosta Agricolaan, Stockmanniin ja Lidliin. Hän painotti myös EU:n tärkeyttä tulevaisuudessa: yksittäiset valtiot eivät voi menestyä tulevaisuuden kilpailussa nousevia talouksia, kuten Intiaa ja Kiinaa, vastaan. Eurooppa selviää maailmantaloudessa ja -politiikassa vain yhteistyöllä.

 

 

Abiturientit Laura Karinen ja Tatu Suontausta
esittelemässä koulua Saksan suurlähettiläälle.

Tilaisuuden lopuksi oli varattu aikaa yleisön kysymyksille. Hetken rohkeutta kerättyään opiskelijat intoutuivatkin tarttumaan tähän tilaisuuteen. Kysymykset koskivat niin suurlähettilään omia kokemuksia Suomesta ja muista lähetystömaista kuin lähettilään tyypillistä arkeakin. Viimeinen kysymys Suomen todellisesta tärkeydestä Saksalle oli kuitenkin ehkäpä kaikkein mielenkiintoisin. Kävi ilmi, että vähäisestä ihmismäärästään huolimatta Suomella todella on tärkeä asema sekä Saksan markkinoilla että yhteisessä EU-politiikassa. Suomalaisten ja saksalaisten arvomaailma on hyvin samankaltainen, ja siksi tulemmekin erinomaisesti toimeen.

Suurlähettilään vierailu herätti varmasti monessa mielenkiintoa diplomaatin työtä kohtaan. Melko tiukasta päiväaikataulusta ja raskaistakin vierailuista huolimatta suurlähettilään työ on kuitenkin erittäin monipuolista. Ei nimittäin ihan joka ammatissa pääse illallistamaan Vatikaanissa kardinaalien kanssa. Tällaista illallista sekä mukanaoloa presidentti Sauli Niinistön vastikään Saksaan suuntautuneella valtiovierailulla suurlähettiläs Dr. Götz kertoi pitävänsä uransa kohokohtina.

Teksti: Samuli Känsälä ja Samuli Kääriä

Kuva: Mikko Toivonen