Pohjoismaisia vieraita

Lokakuun lopussa 31.10. koulullemme saapui pohjoismaisia vieraita. 16 opiskelijaa opettajineen Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Suomesta vierailivat aamupäivän ajan koulullamme  tutustuen lukioomme  ja suomalaiseen koulusysteemiin. Lukiolaiset osallistuvat Pohjolan-Nordenin järjestämään Nordenkorrespondenterna-koulutukseen Pohjoismaiden Neuvoston Helsingin istunnon yhteydessä. Opiskelijoiden tehtävänä on tuottaa artikkeleita, jotka julkaistaan matkan aikana osoitteessa: http://nordenkorrespondentene.wordpress.com/.


Kolmepäiväisen matkansa aikana nuoret ovat mm. olleet mukanaPohjoismaiden neuvoston istunnossa  sekä  päässet haastattelemaan poliitikoita. Lukiossamme vieraat  haastattelivat pienryhmissä Etelä-Tapiolan lukion opiskelijoita saamiensa tehtävien pohjalta ja luvassa onkin artikkeleita pohjoismaisesta yhteistyöstä nuorten näkökulmasta katsottuna.

Tack för ett trevligt besök!