Etis evästi ministereitä

Rio de Janeirossa järjestetään kesällä 2012 Rio + 20 konferenssi. Siellä tarkastellaan maailman tilaa ja aikaansaannoksia 20 vuotta sitten järjestetyn konferenssin jälkeen. Ulkoministeri Erkki Tuomioja, ympäristöministeri Ville Niinistö ja kehitysyhteistyöministeri Heidi Hautala edustavat Suomea Rion kokouksessa. Etelä-Tapiolan lukion opiskelijoilla oli mahdollisuus päästä evästämään ministereitä kokousta varten ja esittämään nuorten näkemyksiä kestävän kehityksen varaan rakentuvasta maailmasta.

Kestävään kehitykseen kuuluu kolme ulottuvuutta, sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen ulottuvuus. Jokaista teemaa käsiteltiin erikseen ja teemat avattiin opiskelijoiden valmistamilla kuvauksilla. Kuten odottaa saattoi, ministerit olivat varsin yhtä mieltä useimmista asioista. Erojakin toki löytyi, kuten esimerkiksi palmuöljyn käyttö. Erkki Tuomioja kannatti, Ville Niinistö vastusti ja Heidi Hautala äänesti tyhjää. Poliittista värinääkin saatiin hiukan kun Erkki Tuomioja penäsi Heidi Hautalan vastuuta valtion omistajaohjauspolitiikasta vastaavana ministerinä. Hautala puolestaan heitti pallon edeltäjälleen Jyri Häkämiehelle.

Mitä opiskelijamme sitten ministereille antoivat. Ensinnäkin todettiin että on hienoa että Suomessa voidaan keskustella rakentavassa, mutta kriittisessä hengessä opiskelijoiden ja ministereiden välillä. Opiskelijat vaativat ministereiltä henkilökohtaista panostusta ja esimerkin näyttämistä kestävän kehityksen hengen mukaisesti. Opiskelijat ovat turhautuneita siihen että puheita riittää, mutta hyviä tekoja on vähemmän. Opiskelijoiden kannanotoissa ihmeteltiin esim. normiohjauksen puuttumista energian käytön ohjaamiseksi uusiutuvan luonnonenergian suuntaan. Ministereillä on kuitenkin mahdollisuus käynnistää asiaa koskevia lainsäädäntöhankkeita. Kritiikki sai ympäristöministeri Ville Niinistön myöntämään että Suomi on luovuttanut luonnonvarojensa hyödyntämisen aivan liian löyhin perustein monikansallisille yrityksille.

Espoo sai pisteitä Etelä-Tapiolan lukiossa opiskelevalta helsinkiläisopiskelijalta. Espoon nuorisovaltuusto on jo vuosia toiminut espoolaisten nuorten äänitorvena. Helsingissä ei ole olemassa vastaavaa järjestelmää, mitä siellä kuitenkin kovasti kaivattaisiin. Ulkoministeri Erkki Tuomioja kehotti nuoria hakeutumaan erialisiin kansalaisjärjestöihin ja käyttämään myös niitä vaikuttamisen välineenä. Tähän kehotukseen ei voi muuta kuin yhtyä.

Ministeritapaaminen oli kaikkinensa erinomaisen positiivinen kokemus. Jokainen ministeri antoi vakuuttavan kuvan omasta osaamisestaan ja ammattitaidostaan. On hyvä että poliitikot jalkautuvat rahvaan pariin ja osoittavat halukkuuttaan avoimeen keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon. Ministereiden mukana olleiden virkamiesten kanssa keskusteltiin jo mahdollisesta seurantatapaamisesta, jossa katsotaan, mitä on saatu aikaan. Etelä-Tapiolan lukion oppilaskunnan hallitus, Nepal-ryhmä ja Keke-kurssi olivat tehneet upeaa työtä Leena Mäkilän, Pentti Heikkisen ja Milla Matikaisen opastuksessa.

Harri Rinta-aho
Kuva: Olli Kiikkilä