Etiksen abit menestyivät kirjoituskilpailussa

Etelä-Tapiolan lukion abiturientit Eeva-Leena Perttula ja Ville Huovinen palkittiin kunniamaininnoilla Helsingin Suomalaisen klubin, Opetushallituksen sekä äidinkielen ja historian opettajien järjestämässä kirjoituskilpailussa. Tämän vuoden kilpailuteema oli murros.

Eeva-Leena arvioi omassa tekstissään maabrändityöryhmän mietintöä. Palkintolautakunta arvioi hänen esseetään "Minun maabrändini" näin:

"Essee on tyylikkään kriittinen, taidokkaan ironian sävyttämä tarkastelu maabrändityöryhmn suosituksista suhteessa kirjoittajan omiin itsenäisiin arvioihin. Tavanomaisen pääkirjoitustason ylittävä analyysi vakuuttaa ja virkistää ja päätyy terveeseen talkoohenkeä tähdentävään manifestiin."

Ville puolestaan loi katsauksen suomalaiseen urheiluelämään ja pohti ansiokkaasti sen kehittämistä. Raati kehui hänen esseetään "Pelloilta punttisaleille" seuraavasti:

"Essee on urheiluelämän muutoksia reippaasti kolisteleva debatinomainen teksti, jossa näkyy hyvä asiantuntemus ja omakohtainen päättelykyky. Vastavirtaan kulkien kirjoittaja suosittelee suunnitelmallisen
seuravalmennuksen sijaan vapaiden pihapelien ja spontaanin sosiaalisuuden merkitystä oikean urheiluhengen kohottajina."

Arvokas palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Kalevalan ja suomalaisuuden päivänä 28.2. Helsingin Suomalaisella klubilla.

Kuvassa Ville Huovinen valtioneuvos Riitta Uosukaisen vieressä ja Eeva-Leena Perttula hänen vieressään.