HEI KAIKKI, NYT MENNÄÄN PROTULLE!

Uusia ystäviä, keskusteluja tärkeistä asioista, leikkejä, ruokaa ja paljon muuta – tällainen on Prometheus-leiri. Prometheus-leirin tuki ry järjestää aikuistumisleirejä 8.- ja 9. luokkalaisille sekä myös seniorileirejä, jonne ovat tervetulleita kaiken ikäiset.

Prometheus-leirin tuki ry, tuttavallisemmin Protu, perustettiin vuonna 1990. Tästä huolimatta ensimmäinen leiri oli järjestetty jo vuotta aikaisemmin. Tuolloin ryhmä elämänkatsomustiedon opiskelijoita oli saanut yhdessä opettajansa kanssa idean järjestää itselleen rippikoulua vastaava aikuistumisleiri. Leiri järjestettiin onnistuneesti, minkä jälkeen perustettiin Protu-yhdistys, jonka tarkoituksena oli jatkaa leirien järjestämistä joka vuosi kesäaikaan.

Vuosien saatossa leirin tarkoitus muuttui, eivätkä leirit enää olleetkaan vain ET-opiskelijoille, vaan kaikille yleisiä, hyödyllisiä ja hauskoja viikkoja täynnä erilaisia kokemuksia. Nykyään Protu markkinoikin itseään aikuistumisleirinä, jonne kaikki ovat tervetulleita.

Millainen leiri se protu oikein on?

Protu-leirin tarkoitus on auttaa nuorta ymmärtämään ja ottamaan huomioon oma itsensä ja ympäristönsä. Itsensä ymmärtäminen näkyy esimerkiksi silloin, kun keskustellaan kauneusihanteista. Kaikki leirin teemat ovat sellaisia asioita, joista ei pääse muulloin kunnolla keskustelemaan. Jokaiselle leirin päivälle on oma teemansa, joillekin jopa kaksi: joskus pohditaan tulevaisuutta, joskus ihmissuhteita ja seksuaalisuutta. Yhteensä sunnuntaista sunnuntaihin kestävällä leirillä käsitellään seitsemää teemaa: edellisten lisäksi erilaisuutta ja syrjintää, päihteitä ja riippuvuutta, yhteiskuntaa ja vaikuttamista, ympäristöä sekä maailmankuvia ja –katsomuksia.

Itse kävin Protu-leirin 8. luokkani jälkeen ja olen edelleenkin kahden vuoden jälkeen sitä mieltä, että se oli yksi elämäni parhaista viikoista - yhdessä niiden kahden Protu-leirin kanssa joiden vetämisessä olen oman leirini jälkeen ollut mukana. Prometheus-leirillä mihinkään kysymykseen ei anneta valmista, ainoata oikeata vastausta. Yhdessä kaikkien kanssa pohditaan vastausta, ja kaikki saavat tulla omaan, itselle parhaimmalta tuntuvaan johtopäätökseen. Näin kuvailee omaa viikkoaan viime vuoden leiriläinen Mira Hämäläinen 11A-luokalta:

-Minun mielestäni oli kiva käydä protu, koska en käynyt riparia. Siellä pääsi avautumaan kaikennäköisestä ja oikeasti miettimään kaikkia niitä asioita joita ei muuten rupeaisi ajattelemaan, ja siten tunsi kasvaneensa henkisesti viikon aikana. Sain myös todella helposti kavereita, joihin olen pitänyt yhteyttä vieläkin, vaikka leiristä on kulunut jo vuosi.

Prometheus-leiriä vetää yleensä seitsemän ihmisen tiimi, joka suunnittelee ja toteuttaa itse täysin uniikin leirin. Koska yksikään tiimi ei koskaan ole samoista ihmisistä koostuva, ei myöskään mikään leiri ole täysin samanlainen jonkin toisen kanssa. Vaikka samat teemat ovat mukana jokaisella leirillä, saa jokainen tiimi itse keksiä, minkälaiset ohjelmanumerot kunakin päivänä vedetään. Tiimi koostuu useimmiten kahdesta ohjaajasta ja viidestä apuohjaajasta; nimet voivat olla harhaanjohtavia, sillä vetovastuu on koko tiimillä yhdessä eikä pelkästään ohjaajilla. Apuohjaajien on täytynyt itse käydä leiri ja koko tiimin osallistua Protun tarjoamiin koulutuksiin.

Nykyään Prometheus-leirin tuki ry järjestää 60 - 70 leiriä vuodessa; niistä osa on erikoisleirejä. Tarjolla on esimerkiksi ruotsinkielisiä leirejä, joita lämpimästi suosittelen A-ruotsin lukijoille, jos osallistumiseen on pienikin mahdollisuus. Itse olin tänä vuonna mukana vetämässä toista tämän vuoden ruotsinkielistä leiriä ja pidin viikkoa yhtenä kesälomani parhaimmista. Muita erikoisleirejä ovat kuvataidepainotteinen leiri, teatterileiri, vaellusleiri, seniorileiri sekä laivaleiri. Ensi kesänä on tarjolla myös uusi leirityyppi, joka on tarkoitettu nimenomaan sellaisille yli 20-vuotiaille, jotka eivät ole koskaan olleet Prometheus-leirillä. Leirin teemat eroavat myös muista leireistä, joiden ohjelma on suunnattu nuorille. Jokaisella leirillä on kuitenkin 15 leiriläistä, joihin viikon aikana tutustutaan nopeammin kuin missään muualla. Tämän vuoden apuohjaaja Emma Ylönen 10D-luokalta kertoo:

”Protulla on omanlaisensa läheisyyskulttuuri, johon kuuluu halailu, mahautuminen sekä muunlainen fyysinen läheisyys. Se auttaa tutustumaan nopeammin kuin muilla leireillä. Protulla myös rikotaan ennakkoluulot jo ensimmäisenä kokonaisena päivänä, jonka teema onkin erilaisuus ja syrjintä. Tutustumisen syvyyteen vaikuttaa myös Protun ainutlaatuinen avoin ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa ketään ei syrjitä.”

Mahautuminen!

 

Ripari ”vs” Protu

Usein minulle Protusta esitetty kysymys on, estääkö Protulle- meno myös rippikoulun käymisen. Vastaus on jyrkkä: ei missään nimessä. Itse uskon, että koska leirien tavoitteet ovat sen verran kaukana toisistaan, parhaimman tuloksen saa, jos käy molemmat. Rippikoulujen tarkoitus on opettaa tiettyyn ikään päässeelle kristitylle hänen omasta uskostaan, siitä mitä Raamattu opettaa, miten Jeesus eli - mihin oikeastaan uskoo. Prometheus-leirillä taas keskustellaan siitä, mitä nuoren elämään kuuluu, mitä hän ajattelee maailmasta, millainen on nuoren suhtautuminen ympäristöön, millainen on nuoren maailma ja perhe ja millainen hän itse on. Protulla ei puhuta uskontoja vastaan, sillä Prometheus-leirin tuki ry on myös uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton organisaatio. Itse olen käynyt sekä Prometheus-leirin että rippikoulun ja olen sekä isonen että ”appari” eli apuohjaaja, enkä koe minkäänlaista ristiriitaa tilanteessani.

Suosittelen kaikille käyntiä Protun nettisivuilla www.protu.fi. Vilkaise, mitä Protulla on tarjottavanaan. Pieni varoituksen sana: kun protuun jää koukkuun, siitä on vaikeaa päästä irti – ei sillä että kukaan haluaisikaan!

 

Teksti: Anna ”Jazz” Riijärvi

Kuva: Antintalo 2009 -leiriltä