Fillarit Liikkeelle! -projekti vaikutti Espoon katusuunnitelmiin

Etelä-Tapiolan lukion Fillarit Liikkeelle! -projektin työskentely kestävän kehityksen mukaisten liikkumismuotojen puolesta on johtanut tuloksiin.

Fillarit Liikkeelle! -projektin keväällä laatima muistutus Etelä-Leppävaaran katusuunnitelmista yhdessä Helsingin Polkupyöräilijöiden oman muistutuksen kanssa johti siihen, että Espoon tekninen lautakunta jätti
17.8. kokouksessaan katusuunnitelmat pöydälle.

Molemmissa muistutuksissa esitettiin, että pyöräily ja jalankulku tulee selkeästi erotella toisistaan ja suojateiden kohdat tulee suunnitella sujuvan pyöräilyn periaattein.

Katusuunnitelmiin palataan sen jälkeen, kun tekninen lautakunta on käynyt Tanskassa ja Ruotsissa tutustumassa kävelyn ja pyöräilyn järjestelyihin.