Nuori yrittäjyys - vastuuta vai jopa hauskanpitoa?

Palkitsevimmaksi kurssiksi tituleerattu NY-kurssi kätkee sisällensä monta vaihetta ja tarinaa.

Vuosittain syyslukukaudella käynnistyvä Nuori Yrittäjyys -projekti sai tänäkin vuonna joukon nuoria innostumaan yrittämisestä. Koulussamme projektin vetäjänä toimiva historian ja yhteiskuntaopin opettaja Katri Råglund kuvailee kurssia käytännönläheiseksi ja hyvin antoisaksi. Råglundin mukaan opettajan tehtävä on olla projektissa lähinnä sivustakatsoja ja auttava käsi. Lisäksi kullakin NY-yrityksellä on omat yritysmaailmaa tuntevat koulun ulkopuoliset mentorinsa toimintavuotta varten.

Monivaiheisen projektin tarkoituksena on tutustuttaa nuoret liike-elämän saloihin ja innostaa harjoittamaan omaa sisäistä yrittäjyyttään. Perustiedot yrittämisestä on hyvä hallita, jotta saa projektista mahdollisimman paljon irti ja pääsee keskittymään itse yrityksen toteuttamiseen.

Lukuvuoden kestävässä projektissa nuoret perustavat harjoitusyrityksen, joka tarjoaa tuotteita tai palveluja. NY-kurssin aikana punnitaan muun muassa nuorten oma-aloitteellisuutta, tiimityöskentelytaitoja ja luovuutta. Alkuvuodesta projekti etenee tiimien tekemistä aivoriihistä  kohti liikeidean valintaa ja liiketoimintasuunnitelman tekemistä. Idean selvennyttyä yrityksen olemassaolosta ilmoitetaan NY-toimistoon – näin yritys on virallisesti perustettu.

Paperihommien jälkeen toiminta alkaa rahoituksen suunnittelulla; jokainen mukana oleva sijoittaa vähintään 10 euroa yrityksen osakkeisiin. Pääoman kerryttyä aloitetaan mahdolliset materiaalihankinnat ja valmistellaan yrityksen tuotteet tai palvelut myyntikuntoon. Tässä vaiheessa aletaan myös suunnitella markkinointia.

Entä mitä kuuluu Etiksen nuorille kyvyille?

Tänä vuonna Etelä-Tapiolan lukiosta NY-projektiin on lähtenyt mukaan vielä aiempiakin vuosia  enemmän opiskelijoita. Yrityksiä on nimittäin perustettu tänä vuonna ennätykselliset neljä. Niistä kaksi yritystä on jatkanut viime vuonna syntyneiden yritysideoiden kehittelyä. Kaksi muuta ryhmää taas ovat lähteneet ideoimaan ja toteuttamaan omaa yritystään ensimmäistä kertaa.

Clockwörk NY on tuotantopäällikkö Juhani Lassilan mukaan ”hupi- ja virkistysjälleenmyyjä”. Toisin sanoen yritys myy mitä eriskummallisimpia ja kekseliäimpiä pilailuvälineitä, esimerkiksi säästölippaita, joissa kissantassu nappaa kolikot sisälleen.  Se, mistä Clockwörk  tuotteensa hankkii, on kuitenkin yrityssalaisuus. Juhanin mukaan Clockwörkin liikeideassa on onneksi sen verran liikkumavaraa, että yrityksen konseptia voidaan tarvittaessa muuttaa.

Yrityksen jäsenet vakuuttavat, että mitään erityisosaamisia ei yrityksen pyörittämiseen tarvitse. YH10-kurssi tarjoaa hyvin tietoa yrittäjyydestä, mutta kurssia ei ole pakko suorittaa voidakseen saada yrityksen menestymään; siihen tarvitaan joka tapauksessa uskallusta ja yrityksen toimintaan sitoutumista.

Clockwörk NY:n talouspäällikkö Niko Sulkakosken mielestä yksi tärkeimmistä asioista NY-kurssilla on oppia yrityksen pyörittämistä käytännössä. Hauskanpitoa ei tietenkään saa Clockwörkin jäsenien mielestä unohtaa, mutta talousasiatkin olisi hyvä pitää mielessä. ”Olisihan ihan kiva pysyä  plussan puolella”, Niko naurahtaa.

Toisella yrityksellä, Kultainen nuoruus NY:llä, ei ensisijaisesti ole tavoitteena voiton saaminen, vaan myös vanhusten päivän piristäminen.  Kultainen nuoruus NY:n ideana on, että jäsenet keräävät tarinoita ja muistoja tapiolalaisten vanhusten nuoruudesta ja julkaisevat niistä myöhemmin kirjan, jota he sitten myyvät esimerkiksi yrityslahjaksi. Yritys saikin juuri kunniamaininnan Vuosi yrittäjänä -raadilta liikeideastaan sekä pääsee kilpailemaan Suomen parhaimmasta Nuoriyrittäjyys yrityksen tittelistä ja voitosta Lahdessa järjestettävillä messuilla 5.-6. huhtikuuta.

”Ainut hankala asia tässä on ollut vanhusten tapaamisten sovittaminen omiin aikatauluihin”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Minna Lehtisalo. Ryhmä pitää tärkeänä tekijänä yrittäjyydessä sosiaalisia taitoja, sillä niiden avulla voi asiakkaiden kanssa keskustelemisen lisäksi markkinoida omaa yritystään paremmin.

Sir Buyalot NY, jota pyörittävät Mikko Reilly ja Heidi Teinonen, on yritys, joka on keskittynyt  vaatteiden tekstipainantaan. Edellisenä vuonna samankaltainen yritys keskittyi suurimmaksi osaksi t-paitojen painamiseen, mutta kysynnän takia firma on tänä vuonna laajentanut tekstiilivalikoimaansa. Tarjolla on esimerkiksi niin uniikkeja huppareita kuin boksereitakin.

Sir Buyalot NY -yrityksen jäsenillä on samankaltaisia odotuksia kuin Clockwörkillä eli hauskanpito, voiton saaminen ja uusien taitojen oppiminen. Yrityksen tähtäimessä on myös pitkin vuotta pidettävissä NY-kilpailuissa menestyminen.

Ongelmia ei tähän mennessä ole Sir Buyalot NY:lle ilmaantunut, mutta Heidi mainitsee henkilökunnan vähyyden, mikä lisää työmäärää melkoisesti.

Cydonia NY:n jäsen Mikko Toivonen kuvaa yritystään ”sosiaalisten medioiden palveluksi”. Senkin tavoitteina on rahan ansaitseminen. Pilke silmäkulmassa Mikko mainitsee tavoitteekseen myös naisten huomion saamisen. Erilaisille asiakkaille internetsivuja suunnittelevan ja toteuttavan yrityksen jäsenten mielestä ei pidä myöskään unohtaa hyvää mieltä ja huumoria. Cydonia NY:llekään ei ole vielä suuria ongelmia tullut, mutta asia, joka tuottaa haastetta, on yrityksen viiden jäsenen oma tiukka aikataulu.

Kaikki yritykset kertovat olevansa jo hyvässä vauhdissa. Suunnitteluvaihe on takana, ja  toteuttaminen on jo hyvässä vaiheessa. Sir Buyalot -yrityksessä mukana oleva Heidi kertoo saaneensa jo kiinnostuneita asiakkaitakin.

Kaikki neljä ryhmää suosittelevat NY-kurssia lämpimästi kaikille, sillä vaikka yrityksen toteuttaminen vaatiikiin paljon omaa aikaa, se on hauskaa ja todella palkitsevaa, ja projektin aikana oppii myös esimerkiksi vastuunkantoa.  ”Näyttää myös tosi hyvältä CV:ssä, kun voi sanoa, että on pyörittänyt joskus omaa yritystä”, lisää Heidi.

Paula Tuuppa ja Tuuli Rajamäki