Arvokkaita neuvoja tuleville yrittäjille

Maanantaina 6.9. Etelä-Tapiolan lukiossa vietettiin jälleen yrittäjyyspäivää.

Koulun käytävillä päivä näkyi konkreettisimmin Studia Generalia -luentosarjaan kuuluvassa paneelissa, jossa panelistit Sani Leino, Juha Pullinen, Eetu Kirsi ja Joonatan Lintala pohtivat yleisesti yrittäjyyttä. Paneelin teemana oli nuorten yrittäjyys, jota tarkasteltiinkin monelta osa-alueelta.

Panelistit kertoivat yritysidean synnystä: parhaat ideat tulevat useimmiten sattumalta. Pienestä ajatuksesta, kuinka jokin asia voitaisiin toteuttaa toisella tavalla, voi kasvaa toteuttamiskelpoinen idea ja tätä myötä myös yritys.

Yritysideoiden pohtimisessa yrityshautomoiden merkitystä korostettiin myös erityisesti. Niihin kannattaa turvautua, mikäli yritysideassa tai toteutuksessa on omasta mielestä heikkoja lenkkejä tai jos haluaa pohtia ideaa muilta kannoilta. Ideasta kannattaa kertoa myös tutuille ja pyytää heidän palautettaan – ellei kyseessä ole mullistava oivallus, jonka haluaa pitää salaisuutena toteutukseen asti.

Esille nousi myös kontaktien luomisen tärkeys: opiskelijoille painotettiin sitä, että kontaktit alkavat syntyä juuri lukioaikana. Nykyhetken kaveri saattaa olla viiden tai kymmenen vuoden päästä yrityskumppani, kun tarvitaan erilaisia ihmisiä yhteistyöhön.

Päivän aikana ihmisiä kerääntyi myös Aalto-yliopiston ja Laurean kojuille, joissa näiden oppilaitosten edustajat kertoivat kiinnostuneille yrittäjyydestä ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Kokonaisuudessaan tapahtuma oli onnistunut. "Kiva, että tällaisia tapahtumia järjestetään. Olen kiinnostunut aiheesta ja kojut sekä paneeli toimivat hyvinä tietolähteinä, vaikka ohjelmaa olisi voinut laajentaakin" Paula Tuuppa 10D:ltä kertoi.

Myös tapahtumaa järjestämässä ollut opettaja Katri Råglund oli tyytyväinen päivään ja etenkin panelisteihin. "Paneeli toi hyvin esille nuoren näkökulman yrittäjyydessä ja antoi pallon oppilaalle: kymmenen prosenttia tästä voidaan levittää kertomalla mutta loput yhdeksänkymmentä prosenttia eli valtaosa tulee lähteä nuoresta itsestään, ja juuri tämän takia yrittäjyyskasvatus on tärkeää."

 

Tuukka Tuomasjukka 10D